Deklaracja członkowska solidarność doc
Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".. Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" Decyzją nr 94/18, wobec obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zatwierdziło nowy wzór DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ; Wzór Deklaracji Członkowskiej można pobrać poniżej.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1.. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w rejestrze członków Związku i przetwarzanie ichDEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Będę stosował/a się do postanowień Statutu Związku.. Nie dotyczy to NSZZ RI "Solidarność".. każdy obecny członek „Solidarności" oraz osoby, które zdecydują się zapisać do Związku w trakcie trwania akcji otrzymają bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Doms Sp.. Oświadczam, że będę stosował/a się do postanowień Statutu Związku, w szczególności zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowychJednocześnie deklaruję opłatę miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 1% uposażenia zasadniczego, która winna być potrącana z moich poborów poprzez listę płac.. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo .6.. Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność"..

Deklaracja członkowska.

Oświadczam, że będę stosował/a się do postanowień Statutu Związku, w szczególności zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowych oraz wyrażam zgodę na potrącanie składkiDEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. (data i podpis) Wykonano w 3 egz.Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO").. (nazwisko i imiona) (imiona rodziców) 3.. Pracownicy składają deklaracje członkowskie na fali powszechnej potrzeby .Deklaracja związkowa Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność", działając w oparciu o Uchwałę Nr 19/18 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność", zatwierdza wzór Deklaracji Członkowskiej zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i .200 zł na wypoczynek z „Solidarnością" Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021r.. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowych i wyrażam zgodę na ich pobieranie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia.Posiedzenie Zarządu NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa Author: Narkiewicz Hanna Last modified by: Bożena Łyżwa Created Date: 11/26/2014 1:10:00 PM Company: AKADEMIA WZCHOWANIA FIYZCYNEGO Other titles: Posiedzenie Zarządu NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze Komisja ZakładowaDEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1..

Home / Przyłącz się / Deklaracja członkowska "Wspólnie możemy więcej" Zapraszamy do wsparcia organizacji związkowej swoja obecnością.

K. Norwida 25 50-375 Wrocław.. Będę stosował/a się do postanowień Statutu Związku.. DEKLARACJA .. Ja, niżej podpisany(a) (.). proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia (.). Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutu NSZZ „Solidarność" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.. upoważniam dział finansowy PPL do potrącania z moich poborów składki członkowskiej wynikającej z przynależności do NSZZ „Solidarność" w wysokości 0,82 % miesięcznych przychodów z pominięciem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń z zfśs oraz nagród .Administratorem danych będzie Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" nr 20 w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra (W rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).Związki zawodowe najwięcej członków pozyskują w pierwszym roku od utworzenia zakładowej organizacji związkowej..

(data i miejsce urodzenia) (adres zamieszkania) 5.Deklaracja członkowska (229.84 KB) Zgłoszenie - potwierdzenie przynależności do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".

z dnia .DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej).. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".. Zobowiązuję się przestrzegać statutowych obowiązków członka NSZZ „Solidarność" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnątrzzwiązkowych NSZZ „Solidarność" zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.. "Wszystko co robimy - robimy dla wszystkich" Im więcej nas będzie, tym większy wpływ możemy wywierać na sytuację w firmie.NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO .. Zobowiązuję się przestrzegać statutowych obowiązków członka NSZZ „Solidarność" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnątrzzwiązkowych NSZZ „Solidarność" zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.. PRZYKŁAD DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ.. z dnia 29 października 1997r.. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowych i wyrażam zgodę na ich pobieranie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia.do potrącania z moich poborów składki członkowskiej wynikającej z przynależności do NSZZ "Solidarność", w wysokości 0,82% miesięcznych przychodów, z pominięciem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń z zfśs oraz nagród, ekwiwalentów, odpraw, odszkodowań itp.NSZZ "Solidarność"..Komentarze

Brak komentarzy.