Comarch optima korekta faktury zakupu
Przyjmujemy fakturę zakupu FZ1 1 szt po 100,00 PLN; Przyjmujemy kolejną fakturę zakupu FZ2 na ten sam towar, w cenie 110,00 PLN; W magazynie mamy 2 szt towaru, z dwóch różnych dostawProwadzenie sprzedaży.Z elementami księgowości oraz zagadnień płacowych w module Handel Comarch ERP Optima .. (Faktury zakupu / sprzedaży) / Wystawianie dokumentów magazynowych (Przyjęcia, Wydania zewnętrzne) / Przekształcanie dokumentów / Rezerwacje odbiorców, Zamówienia u dostawców / Dokumenty korygujące / Dodatkowe funkcje w [email protected] Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !. Comarch ERP Optima to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania, odpowiadający potrzebom małego i średniego przedsiębiorstwa.Nieograniczona edycja danych na dokumentach w systemie Comarch OPTIMA jest możliwa wtedy, gdy dokument znajduje się w buforze - nie jeszcze został zatwierdzony i jest traktowany przez system jak szkic.. Zarówno eksport faktur jak i import zamówień są realizowane w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).Comarch ERP Optima - wystawianie faktury VAT Marża Zapraszamy na naszą stronę: - pierwsze kroki 5 Wersja 2013.5.1 z programem.. Jeżeli do Faktury RR zostały utworzone dokumenty FZ (oraz .1.3 Comarch Optima - Faktura zakupu - Duration: 4:48. edustrona 59,025 views.. Nie można wystawić korekty do Paragonu przekształconego do Faktury..

Data wpływu - data wpływu faktury od dostawcy.

Korekta do FRR powiązanej z FZ (oraz PZ).. Comarch ERP Optima Faktury jest modułem dla firm prowadzących działalność usługową.. Łatwa integracja z innymi modułami umożliwia swobodny przepływ danych, a rozliczenie sprzedaży i działań księgowych staje się prostsze.. Jeżeli do Faktury RR zostanie utworzona korekta, na późniejszą Fakturę Zakupu wygenerowaną z tej FRR przeniesione zostaną dane uwzględniające wszystkie wcześniejsze korekty do Faktury RR.. PZ - Faktura Zakupu skojarzona jest z Przyjęciem Zewnętrznym (dotyczy modułów Handel, Handel Plus), V - dokument zaksięgowany do rejestru zakupu VAT, W - Dokument Wewnętrzny Sprzedaży, RR - FZ powiązana z Fakturą RR.. Uruchamiamy program OPTIMA, moduł Handel / Faktury.Comarch ERP Optima .. jest informacja do jakiego dokumentu źródłowego jest wystawiona korekta (numer obcy dla faktury zakupu).. Korekta graniczna jest dostępna z poziomu listy Faktur Zakupu.. Comarch ERP 11,106 views.Film pokazuje, jak się tworzy fakturę zakupu i jakie skutki ma zapisania jej na trwałe.1 Generator Raportów w Comarch ERP Optima ..

Pokażemy cały proces na przykładzie faktury sprzedaży.

-Krok drugi - na formularzu korekty pozycja jest widoczna w dwóch wierszach: w dolnym są widoczne wartości oryginalne (z faktury), natomiast w pierwszym wprowadzamy poprawne wartości i zapisujemy bądź zatwierdzamy dokument.. Poradnik Comarch ERP Optima Faktury - pierwsze kroki zawiera podstawowe informacje odnośnie wystawiania dokumentów fakturowych.. Jest pomocny w codziennej pracy przy transakcjach handlowych.. Aby dokonać zmian w danej pozycji, wystarczy ją uaktywnić za pomocą kliknięcia w jej obszarze.Faktury - pierwsze kroki 4 Wersja 2015.0.1 Zanim rozpoczniesz pracę z programem Czy wiesz, że: W programie omarch ERP Optima istnieje zakładka Pomoc, która gromadzi w jednym miejscu wszystkie dostępne w programie narzędzia pomocy takie jak HELP, dokumentacja do programu, filmy instruktażowe, FAQ itp.Generator Raportów 3 Wersja 2014.0.1 1 Generator Raportów w Comarch ERP Optima Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima zostało udostępnione zintegrowane narzędzie pozwalające na tworzenie wydruków..

Funkcja importu jest dostępna z poziomu listy faktur zakupu.

Aby wprowadzić korektę graniczną należy ustawić kursor na Fakturze Zakupu, której dotyczy i z menu kontekstowego lub z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki obok ikony wybrać korekta .Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć: ilości sprzedanego towaru lub usługi, .. do którego istnieje inna korekta będąca w buforze.. ERP Serwis 6,835 views.. Należy korygować Fakturę.Krótkie szkolenie pokazujące jak wystawić fakturę korektę ilościowa w programie Comarch ERP OptimaKorekta ilościowa faktury w Comarch ERP Optima - Duration: 2:24.. Dotyczy modułów Handel, Handel Plus:korekta do Faktury Zakupu kontroluje ilość, nie można wystawić korekty, jeśli na magazynie nie ma odpowiedniej ilości (dostępnej) korygowanego towaru, korekty zawsze dotyczą tego samego magazynu co dokumenty podstawowe (korygowane).Korekta do FRR bez dokumentów powiązanych.. Data zakupu - data zakupu towaru.KOR - korekta Faktury Zakupu, FWS - Dokument Wewnętrzny Sprzedaży, FWZ - Dokument Wewnętrzny Zakupu, FRR - Faktura Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, VAT - zapis faktury w rejestrze zakupów VAT, DEK - dekret księgowy, który powstał w wyniku zaksięgowania Faktury Zakupu na odpowiednie konta..

Po wciśnięciu przycisku należy wskazać plik z korektą do faktury sprzedaży.

14.0 Strona 2 z 58 .. formularz faktury wewnętrznej zakupu korekta - wydruk korekty faktury wewnętrznej zakupu (korekta ilości, wartości, stawki VAT) .Comarch ERP Optima Faktury.. W kilku miejscach w programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownikaComarch Społeczność ERPComarch ERP Optima Handel - pierwsze kroki zawiera podstawowe informacje potrzebne do prowadzenia gospodarki magazynowej a także zawiera instrukcje odnośnie wystawiania dokumentów handlowych.. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wrazTakim dokumentem w systemie Comarch ERP Optima jest korekta graniczna FZKG.. Dokument pierwotny umożliwia wprowadzenie danych, znajdujących się na dokumentach nieistniejących w systemie (np. wystawionych w poprzednim programie księgowym).. Po zatwierdzeniu dokumentu jego edycja jest ograniczona - dostępne są tylko trzy możliwości: zmiana danych kontrahenta, zmiana opisu i osoby odbierającej, zmiana kategorii.Krótkie szkolenie pokazujące jak wystawić fakturę zaliczkową i pro-forma w programie Comarch ERP OptimaComarch ERP Optima jest przystosowany do współpracy z system ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt