Faktura za usługi budowlane dla niemca
Pracownicy jadą wtedy na delegację.Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze, określa art. 106e ust.. Wykonałem usługę budowlaną w Niemczech.. Jeżeli polski podatnik nie zarejestrował się w podatku VAT w Polsce, natomiast prowadzi działalność .Usługi na nieruchomości należy opodatkować tam, gdzie nieruchomość się znajduje (a więc w tym przypadku w Niemczech).. Zastanawiam się nad wystawieniem faktury bez VAT wskazując że usługa została wykonana na nieruchomości w Niemczech lecz bez informacji: odwrotne obciążenie (chyba że ten, który Panu zlecił usługi, jest zarejestrowany dla VAT także w Niemczech) a dopiero .Powstanie zakładu w danym państwie uprawnia to państwo do opodatkowania dochodów uzyskiwanych w tym państwie.. W myśl art. 100 ust.. Nabywcą tych usług jest firma z Polski, zaś ostatecznym odbiorcą - firma słowacka.. Pozdrawiam,MirkaInformacja podsumowująca VAT-UE.. Jaką fakturę należy wystawić za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej i jak ją opodatkować?. Świadczymy usługi budowlane jako podwykonawca, jak również zlecamy innym firmom wykonanie robót budowlanych także jako podwykonawcom.Nowy plik JPK_VAT, zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Podatnicy VAT nie będą mogli zatem za ww..

Jak podwykonawca fakturuje wykonane usługi?

Usługi te dla holenderskiego kontrahenta wykonał polski podatnik (firma Y), który obciążył zagranicznego podatnika fakturą za roboty budowlane z wykazanym polskim VAT.. W związku z zawartą umową, zleceniodawca (obywatel niemiecki) przelał na rachunek bankowy walutowy .Faktura dla kontrahenta niemieckiego.. Nie zarejestrowałem się natomiast jako czynny podatnik VAT (nie wypełniłem druków VAT-R oraz VAT-R/UE) ze względu na brak takiej pozycji w tych deklaracjach.. Ostatnio zakupiliśmy towary handlowe od kontrahenta z Niemiec, który posiada aktywny numer VAT-UE.. Niemniej jej wystawienie nie zmieni momentu powstania obowiązku podatkowego (w dalszym ciągu będzie to moment wykonania usługi, a nie data wystawienia faktury).. Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników dotyczące nowego .usługi budowlane jako usługi związane z nieruchomościami podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.. Miejscem opodatkowania jest zatem miejsce, gdzie siedzibę posiada usługobiorca.. Moja firma jest podatnikiem VAT i VAT-UE..

Usługi świadczone za granicąFaktury za usługi budowlane.

Na fakturze .Faktura za zakup towarów z 19% VAT.. Jesteśmy dla tego kontrahenta podwykonawcami.. W tej sytuacji usługę budowlaną świadczy:Usługi budowlane świadczone w innych państwach członkowskich podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości.. Czy mogę wystawić fakturę dla osoby prywatnej (obywatel Niemiec) za usługę budowlaną wykonaną dla niego w Niemczech?. 12 111 odsłon.. - Chodzi tu o wykonanie oraz montaż elementów ze stali nierdzewnej (schody, balustrady itp.) Jest to dostarczane oraz montowane u klienta.. Jednak A zaangażowała do wykonania usług polskiego (C) i niemieckiego (D) podwykonawcę.. Dzień dobry,proszę o informację, jak należy wystawić fakturę dla kontrahenta niemieckiego za usługę wykonanie światłowodów na terenie Niemiec (czy faktura jest z VAT czy bez).. Sprzedaż samych okien do Niemiec.. Z kolei holenderski kontrahent obciążył tymi kosztami polską firmę X z Warszawy.. zasada ogólna wiążąca opodatkowanie z miejscem siedziby nabywcy usług), stąd nie wykazuje się ich w informacjach .Usługi doradcze dla podmiotów będących podatnikami są opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy o VAT..

Jeśli tak, to co musi zawierać faktura i jaki będzie podatek VAT?

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a dane na fakturze sprzedażyJestem podatnikiem VAT UE.. Fakturowanie od 2017 roku, w zależności od statusu odbiorcy: dla odbiorcy będącego osobą fizyczną - „faktura krajowa" wystawiana na zasadach ogólnych, gdzie obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w dacie wykonania usługi,1.Sprzedaż dla nabywcy firmy zarejestrowanej do VAT w Niemczech: 1).. Jestem podatnikiem VAT i prowadzę książkę przychodów i rozchodów.. Czy w związku z tą sprzedażą przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT?dla których miejscem świadczenia i tym samym opodatkowania jest kraj nabywcy (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT), dla których miejsce świadczenia ustala się na zasadach szczególnych (np. kraj usługodawcy przy świadczeniach na rzecz niepodatników czy kraj, w którym znajduje się nieruchomość przy usługach budowlanych).Pytanie: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowany podatnik VAT oraz VAT-UE, zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (na terenie Niemiec), na wykonanie usługi budowlanej (pokrycie dachu trzciną) na terenie Niemiec..

Sprzedaż okien wraz z montażem - usługi na nieruchomościach, art. 28.

W Polsce zgłosiłem działalność do ZUS oraz zamierzam rozliczać się na podstawie ryczałtu 5,5%.. Mimo że usługi budowlane na nieruchomościach położonych za granicą nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, podatnik może mieć obowiązek wykazania ich w deklaracji VAT-7(16)/VAT-7K(11) (jeżeli w związku z tym świadczeniem poniósł w Polsce wydatki, od których zamierza odliczyć VAT).. Sprzedaż dla nabywcy osoby fizycznej - (firma polska zarejestrowana do VAT w Niemczech) .. Faktura za zakup towarów z 19% VAT.. Dostawca naliczył niemiecką stawkę 19% VAT na fakturze.. okresy składać deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.. W kwestii danych identyfikacyjnych faktura dla kontrahenta z UE powinna zawierać numer VAT UE nabywcy oraz odbiorcy.. W konsekwencji w opisanej sytuacji zatem polski podwykonawca usługi budowlanej za wykonaną usługę na nieruchomości powinien wystawić fakturę uproszczoną.. (nie zaś wedle art. 28b u.p.t.u.. Faktura oczywiście będzie wystawiona w euro.. Firmy świadczące usługi budowlane w Niemczech zgodnie z przepisami winny być zarejestrowane jako podatnik w tym kraju.. FAKTURA ZA USŁUGI BUDOWLANE DLA NIEMCA Kiedy możemy wystawić Fakturę za usługi budowlane w Niemczech.. Jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika, że zakupy dokonane na terytorium Polski pozostają w związku z działalnością opodatkowaną w innym państwie - przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w cenie tych zakupów.Wystawianie faktur za usługi budowlane - zmiany od 1 listopada 2019 r. Nasza spółka działa w branży budowlanej.. Budujemy osiedla domków jednorodzinnych.. Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, której usługa dotyczy ( art. 28e ustawy o VAT).Świadczę usługi budowlane na terenie Niemiec.. W przypadku świadczenia usług, dla których zastosowanie ma art. 28 b. ustawy o VAT, ważne jest .1.. W celu sprawdzenia, czy dany numer VAT UE jest aktywny, można skorzystać z systemu VIES.. Jak wystawić fakturę dla kontrahenta niemieckiego za wykonaną usługę na terenie Niemiec?Transakcję świadczenia usługi dla kontrahenta zagranicznego z UE polski podatnik (będący czynnym podatnikiem VAT) winien ująć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta usługa została wykonana lub minął okres rozliczeniowy (w przypadku usług świadczonych cyklicznie, np. co miesiąc).Usługi budowlane za granicą - deklaracja VAT?. Jak obliczyć od takiej faktury polski podatek?Faktura dla kontrahenta z UE.. Jeżeli polska firma świadczy usługi budowlane w Niemczech, to podatek dochodowy (czy PIT dla właściciela firmy jednoosobowej lub w spółce osobowej, czy CIT w przypadku spółki z o.o. lub akcyjnej) płaci w Polsce.Ponieważ usługa budowlana wykonana została na nieruchomości położonej w Niemczech, miejscem jej opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości, czyli Niemcy.. W jaki sposób będę rozliczał podatek VAT?Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje jako podwykonawca usługi budowlane na terytorium Słowacji.. C i D wystawią za wykonaną usługę fakturę na A w ramach odwrotnego obciążenia.Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowana w Polsce.. W tym przypadku za miejsce świadczenia usługi i jej wykonywania należy uznać Niemcy.. Czy ten podatek VAT rozliczam w Polsce, czy w Niemczech i w jakiej .2013-08-06 13:37 autor: konto usunięte..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt