Podanie o duplikat legitymacji szkolnej
Czy na duplikacie umieszczać i gdzie wpisać „Duplikat"?. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Oryginał legitymacji szkolnej uległW przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. Obwieszczenia.. Potem napiszesz dane osoby do ktorej kierujesz podanie (np dyrekcja szkoli i nazwa) w tresci piszesz b. prosze o wyrobirnie legitymacji szkolnej i powod, np zgubilam poprzednia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. Dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.. LEGITYMACJE SZKOLNE.. WSPÓLNEJ EUROPY W ZALESIU GÓRNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021; Raport z ewaluacji problemowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym; Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych; Regulamin pracy .III..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Podstawa prawna: § 1, § 22 i § 26 rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw.. Podanie o wydanie legitymacji szkolnej2 Author: Szymañska Created Date: 10/25/2009 8:50:30 PM .Pytanie: Jak prawidłowo wydać duplikat legitymacji szkolnej ucznia gimnazjum?. 2013-05-28 18:13:13w gornym lewym rogu piszesz swoje dane, w prawym miejscowosc i date.. Mikołaja Reja 25 80-870 Gdańsk (58) 762-28-25 (58) 762-28-26; e-mail: [email protected] dopiskiem : opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej; Podanie o wydanie duplikatu karty motorowej; Zgoda rodzica na wydanie karty motorowej swojemu dziecku; Rada Rodziców szkoły.. Nr 97, poz. 624) za wydanie duplikatuSzkolna 3; 42-436 Pilica Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, o/Pilica nr konta: 16 8450 0005 0040 0409 8850 0001 z dopiskiem : opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to identyfikację wpłat..

Jaki numer nadać nowej legitymacji?

tychy, dniao Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. 3.Duplikat legitymacji szkolnej oraz duplikat świadectwa szkolnego może być wystawiony w przypadku jego utraty lub zniszczenia.. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.. W celu uzyskania duplikatu legitymacji należy: Dostarczyć do sekretariatu zdjęcie do nowej legitymacji o formacie 30 x42 mmopisane danymi ucznia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL).do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.Podanie o duplikat legitymacji ; Procedury szkolne; PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. w sprawie świadectw, dyplomów pa ństwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury..

W celu wystawienia duplikatu - należy złożyd: 1.

2010-01-11 20:49:40 jak napisac podanie o internat?. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel).Podanie o duplikat 3 listopada 2017 17 września 2018 sekretariat ZSGnr2 .. opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejPKO BP 52 1020 4027 0000 1402 1263 6264 z dopiskiem: „opłata za duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko" Podanie o wydanie legitymacji szkolnej pobierz załącznik nr 1; Oświadczenie o miejscu zamieszkania załącznik nr 2; Podanie o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zmiana zamieszkania załącznik nr 3Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.ul..

Duplikat legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

Skład; Informacje; Obwieszczenia i zarządzenia.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Nale ży j ą ui ści ć na nast ępuj ący Nale ży j ą ui ści ć na nast ępuj ący rachunek bankowy: 03 9324 0008 0002 8642 2000 0090 .W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. A. Mickiewicza z siedzibą w Radlinie,Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji.. 3.Kwota: 9,00zł tytuł: /opłata za duplikat legitymacji szkolnej: imię i nazwisko ucznia/ * niepotrzebne skreślić „Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową nr 1 im.. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu nale Ŝy: a) zło Ŝyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania si ę o duplikat, b) dostarczy ć 1 zdj ęcie opisane danymi ucznia:WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Duplikat świadectwa: odbiorę osobiście, odbierze osoba upoważniona przeze mnie na piśmie, proszę wysłać na• podanie o wydanie duplikatu (załącznik nr 2 do niniejszej procedury), • zaświadczenie o wniesieniu opłaty skarbowej na rachunek bankowy szkoły, • podpisane zdjęcie legitymacyjne ucznia.. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa szkolnego (do pobrania na stronie szkoły: w zakładce pobierz) 2.Jak napisac podanie o duplikat legitymacji /?. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt