Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły wzór pisma 2020
Pobierz dokument.. Prawo oświatowe - 1.. 3 i 6 Karty Nauczyciela.Wzór pisma zawiadamiającego rodziców o terminie spotkania zespołu w związku z dokonaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka .. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe .. PODGLĄD DOKUMENTU .. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019Pytanie: Na jaki okres powołać wicedyrektora, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia w konkursie dyrektora szkoły.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Wzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora - Dla organów prowadzących - Wyszukiwarka Wybierz zakres wyszukiwania artykuły zdjęcia i inne pliki video i audio wyszukiwarka zaawnsowanaZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły obejmuje okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. .. Czyli trzymając się nowych przepisów to w zespołach szkół jeżeli organ nie wyrazi zgody nie można utworzyć stanowiska .Zgodnie z brzmieniem art. 37 ust.. Zgodnie z art. 37 ust.. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)potrzebuję wzór pisma/ zarządzenia o powołaniu wicedyrektora szkoły podstawowej z dniem 1 .09..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

Wzór pisma o .Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy.. Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły .. Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.. • 73 Wzór 1. .. Wniosek o powołanie wicedyrektora Proszę o wzór wniosku o powołanie wicedyrektora.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. 1 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.W związku z tym w sytuacji, gdy umowa o pracę lub akt mianowania wymienia jedynie pracę na stanowisku nauczyciela szkoły z pensum 18-godzinnym, powierzenie godzin zajęć wychowawcy świetlicy z pensum 26-godzinnym oznacza zmianę stanowiska - art. 14 ust..

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

PRZYKŁAD: Pracodawca, który posiada sieć sklepów spożywczy, przedstawił swojej pracownicy, która jest sprzedawcą i wykonuję pracę w sklepie przy ul.przewiduje się dwie ścieżki powierzenia stanowiska dyrektora szkoły: 1. wyłonienie kandydata w drodze konkursu, 2. autonomiczne ustalenie osoby kandydata przez organ prowadzący (w tym przypadku nie można przedłużyć kadencji - po jej upływie trzeba rozpisać konkurs).. INNE DOKUMENTY W KATEGORII SPRAWY KADROWE.. 1 pkt 1, art. 42 ust.. przed powierzeniem tego stanowiska dyrektora ma obowiązek zasięgnięcia opinii o kandydacie w: - organie prowadzącym szkołę, - radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.Wzór czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy Author: kkonieczna Last modified by: emartyna Created Date: 11/19/2008 3:04:00 PM Company: GW INFOR Other titles: Wzór czasowego powierzenia pracownikowi innej pracyZałączniki dostępne u dyrektora szkoły po wykazaniu interesu prawnego: 9.. Prośba o przedstawienie .Art.. ZOBACZ WSZYSTKIE.. Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 63 ust..

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (placówki) po odbytym stażu.

Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i .Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019: w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019 (23kB) 10.. Wzory dokumentów Kadry i płace; 3 lipca 2020 .. konsultacje w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora .. Dokładnie do dodatku uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.Nie można powierzyć innemu pracownikowi pracy na podstawie art. 42 § 4 KP, jeżeli powierzenie innej pracy miałoby wynikać z niezdolności do pracy innego pracownika..

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół (przykładowy) • 72 6.

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .11_Pismo do kuratora oświaty zawiadamiające o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf : 38,8k : 12_Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf : 39,2k : 13_Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego (przykład).rtf : 41,6k : 14_Pismo do .Powołanie na stanowisko wicedyrektora.. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. Obecny wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionej w konkursie osobie nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy.ERA.544.6.2020 .. Na przełomie roku więc pracodawca może powierzyć taką pracę nawet na 6 miesięcy, tj. od 1 .- powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej".. Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Zgodnie z art. 37 ust.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające .Dodatek funkcyjny jest związany z powierzeniem nauczycielowi stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły.. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii .Wzór 6.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich .Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.. Wzory .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. K.K. Baczyńskiego w CzęstochowieW piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora..Komentarze

Brak komentarzy.