Decyzja sanepidu na sprzedaż alkoholu
stopka Główny Inspektorat Sanitarny.. Farmaceuta, który chce otworzyć aptekę, musi postarać się o zezwolenie na jej prowadzenie (o .Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej: Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści oferty: Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku: Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty: Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną: Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez .Chcesz uruchomić zakład produkcyjny w branży spożywczej?. Pokaż na mapie Link otworzy się w nowym oknie.. Pytanie: Prowadzę sklep z alkoholami od 2001 roku.. Opłata za uzyskanie zezwolenia (koncesja na sprzedaż alkoholu) w detalu to nie jedyny koszt, jaki musi ponieść przedsiębiorca zamierzający zajmować się tego rodzaju handlem.. Targowa 65. zm.).Trzeba też pamiętać, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydawane jest na czas określony.. Np. przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne muszą posiadać koncesję na sprzedaż alkoholu i pozwolenie Sanepidu.. Jeśli zatem już je masz i raczysz klientele swoimi trunkami to pamiętaj, żeby przestrzegać kilku zasad, aby formalne męki nie były parą w gwizdek.Inaczej może się okazać, że cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanie się rzeczywistością.Decyzją z dnia 19 listopada 2004 r. Burmistrz Miasta [..

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 3.

525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, b. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu .Ile zapłacę za zezwolenie sanepidu na sprzedaż w sklepie spożywczym?. Co dwa lata muszę starać się o nowe zezwolenie.. ).Kwestię uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu regulują również przepisy gminne, które ustalają liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie danej jednostki samorządu oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży.. Co do zasady, każdy przedsiębiorca może starać się o uzyskanie koncesji.Prowadzę sklep z alkoholami od 2001 roku.. 6 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.. Wizyta informacyjna w Sanepidzie.. Czy podczas trwania stanu epidemii konieczne jest zwoływanie zebrań wiejskich w celu poddania pod opinię uchwał, o jakich mowa w art. 12 ust.. Zwykle gminy wydają koncesję na okres pięcioletni.Innym przykładem jest art. 18 ust.. Czy za każdym razem wymagana jest decyzja państwowego Sanepidu na temat możliwości sprzedażny alkoholu w danym punkcie sprzedaży?. Napoje alkoholowe wymagają na przykład dodatkowej opłaty..

Decyzja sanepidu jest bowiem niezbędna przy ubieganiu się o koncesję.

Te ostatnie ustalają liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, a więc i limity .Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.. Jest ona rozbita na trzy .5.. Młodszy inspektor p. Koszela, obsługująca mój obszar okazała się bardzo miłą kobietą, choć po zrobieniu rozeznania w terenie miałem mnóstwo negatywnych feedbacków na jej temat.Bezpieczne Wakacje - Przepis GIS: Czas na grzybobranie!. Lokal przeznaczony na sklep spożywczy, powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne.Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późń.. Nr 35 poz. 230 , tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.. Zależy on od rodzaju prowadzonej działalności.. 1 oraz ust.. Po 3 miesiącach remontu przyszedł pierwszy sprawdzian - Sanepid.. Na sam koniec udałem się do Sanepidu w celu umówienia wizyty.. Odbiór lokalu przeszliśmy gładko.. 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?Gdy już otrzymamy zgodę, kolejnym krokiem jest wystąpienie o zezwolenie na sprzedaż alkoholu..

Poza tym konieczne jest bowiem coroczne opłacanie składki za sprzedaż alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy handlują winem w sklepach internetowych narażają się zatem na ryzyko pozbawienia zezwolenia na sprzedaż alkoholu (nie koncesji!. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który określa sytuacje, w których wygasa zezwolenie na sprzedaż alkoholu.. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 4.Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji?. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.. M. zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa zawierającego powyżej 4,5% alkoholu w barze "A .Zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane na czas określony.. Czy za każdym razem wymagana jest decyzja państwowego Sanepidu na temat możliwości sprzedażny.Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca, który myśli o przekształceniu w spółę z o. o., prowadzi biznes w oparciu o jakąś decyzję administracyjną.. Wynika to wprost z art. 18 ust.. Tak się stało ,że nie mogę znaleźć tego dokumentu, ale dwa lataW poprzednim wpisie opisałem Ci procedurę dotyczącą zezwolenia (zwanego powszechnie koncesją) na sprzedaż alkoholu..

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych : 2.

Bezpieczne Wakacje - Przepis GIS: Uff - jak gorąco!. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej ustawa) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży .Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: a.. Jeżeli chodzi o opłaty na sprzedaż artykułów spożywczych, wiele zależy od asortymentu tego sklepu.. oraz Dz. U. Nr 80, poz. 719) Pozostałe podstawy : - ustawa o ochronie .Koncesja na sprzedaż alkoholu to nie jedyna opłata.. Jakie wymagania muszę spełniać?. W przypadku sprzedaży detalicznej zgodę wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).Jak zdobyć koncesję na alkohol - SANEPID.. Byłem mega szczęśliwy :) Wiedziałem, że decyzja Sanepidu jest decydująca aby otworzyć lokal, ale również aby zdobyć koncesję na sprzedaż alkoholu.PYTANIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANEM EPIDEMII.. Opłata.. Konieczna jest również uprzednia opłata za wydanie zezwolenia, która wynosi: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),Wystarczy, że jeden lokator nie zgodzi się na sprzedaż alkoholu w okolicy, i nie dostaniemy pozytywnej decyzji ([b]wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2006 r., II GSK 218/06 .Kwestię tą reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz przepisy gminne.. Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i .ZEZWOLENIA NA SPRZEDAZ ALKOHOLU Wzór 1 Wzór 2; 1.. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.. 03-729 Warszawa.. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odmówił A.. Co dwa lata muszę starać się o nowe zezwolenie.. A może zamierzasz prowadzić np. bar, kawiarnię lub food trucka?. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych następuje co do zasady zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.Nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.. Nr 147, poz. 1231, zmiany Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003r.. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst pierwotny Dz. U. z 1982r.. Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.. Zgodnie z art. 18 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt