Dwujęzyczna umowa o pracę polsko ukraińska

Jednakże nawiązanie stosunku pracy może nastąpić później niż data zawarcia umowy o pracę.. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy taka umowa o dzieło została zawarta z pracodawcą, z którym pracownika łączy równolegle umowa o pracę, lub jest wykonywana na rzecz takiego pracodawcy.Więc cudzoziemiec powinien zawrzeć pisemną umowę o pracę lub umowę na wykonanie pracy (nie później niż w pierwszym dniu pracy cudzoziemca w Polsce) oraz wykonywania czynności związanych z tą formą zatrudnienia: .. Darmowy wzór u…


Czytaj więcej