Protokół anulowania faktury wzór

Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r.. Wówczas nie zostanie ona ujęta w rejestrze sprzedaży VAT ani w KPiR.. W takiej sytuacji należy sporządzić oświadczenie o pominięciu numerów faktur.Protokół z przyjęcia czeków pozostaje w aktach ( wzór protokołu z przyjęcia czeków stanowi Załącznik 1 do niniejszej instrukcji ).. Zgodnie z art, 106j ustawy o VAT: W przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa …


Czytaj więcej