Rozwiązanie umowy o roboty budowlane za porozumieniem stron wzór

Obie strony ustalają warunki rozwiązania umowy i dlatego jest to rozwiązanie umowy.. Zgodnie z przepisami prawa pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron.. Dlatego pismo o rozwiązanie umowy może zostać złożone albo przez pracodawcę, albo pracownika.Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę - WZÓR PISMA.. Zgodnie z art. 395 § 2 k.c., w przypadku braku zastrzeżenia terminu, odstąpienie od umowy uważa się za nieważne.. Zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy można d…


Czytaj więcej