Umowa użyczenia samochodu ukraina wzór

Opublikowany 05/01/2020 przez Jerzy Morycz.. Nieświadomie, bo ustnie, zawieramy tego typu umowy wielokrotnie, zwykle z osobami bliskimi.. Jest nim umowa sprzedaży pojazdu, którą dotychczasowy właściciel jest zobowiązany podpisać z nowym nabywcą.. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego - przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.Umowa użyczenia lokalu nie ma tak nap…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt