Wzór podania o umorzenie zaległości czynszowych

Mieszkanie, w którym mieszkam jest mieszkaniem z urzędu miasta.. Przedłużenia umów najmu socjalnego lokali.. Dlatego też ewentualne umorzenia nie mogą być rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej.Umorzenie zaległości podatkowych - wszczęcie procedury.. 10.02.2015 dostalismy wniosek od dłużnika o umorzenie zaległości z tytułu św. alim.. Podatnik, który znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może wnioskować do urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie jej na raty…


Czytaj więcej

Http dokumenty e prawnik pl pisma wnioski wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych html

Umorzenie podatku jest możliwe, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki (ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny).. Na podstawie przepisu art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowychPoprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwa…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt