Czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron przysługuje zasiłek chorobowy

Czym różnią się od siebie te świadczenia?. Dlatego pismo o rozwiązanie umowy może zostać złożone albo przez pracodawcę, albo pracownika.Zdarza się, że w czasie choroby pracownika, jego umowa o pracę dobiega końca.. Ma do niej prawo, gdy przyczyną rozwiązania umowy .Przeczytaj także: ZUS: czy na kwarantannie przysługuje zasiłek chorobowy?. Innymi słowy fakt utraty zdolności do pracy spowodowany chorobą pozostanie bez wpływu na ustanie tegoż stosunku pracy w związku z zawartym porozumieniem.. Ro…


Czytaj więcej