Odwołanie od decyzji cofnięcia koncesji na alkohol

Poniżej dowiesz się jak to zrobić.4.. Kolejną istotną kwestią jest opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (koncesji na sprzedaż alkoholu).. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.. W takim przypadku niemożliwe jest ubieganie się o przedłużenie tego samego zezwolenia i konieczne jest złożenie wniosku o ponowne wydanie nowej koncesji.Jeśli koncesja wygasła na skutek nie złożenia wspomnianego oświadczenia lub na skutek spóźnien…


Czytaj więcej