Data sprzedaży a data wystawienia faktury jaki kurs 2020

Jednakże ustawa o VAT przewiduje także przypadki szczególne, dla których wskazano inny moment powstania obowiązku podatkowego.Podatnicy mają prawo wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną sprzedażą.. 1 ustawy o VAT, co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym .Przeczytaj także: Podatek CIT: Różne daty na fakturze VAT a przeliczanie walut obcych Załóżmy dla przykładu że firma X zamówił…


Czytaj więcej