Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to twoja inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.3.. Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę inwestycji stanowiącej cel publiczny stanowi decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust.. Decyzja o warunkach zabudowy…


Czytaj więcej

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego procedura

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2.Warunki zabudowy wniosek.. Osoba kontaktowa.. 12 i 13 nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.Numer procedury 7 Nazwa procedury: WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Podstawa prawna:…


Czytaj więcej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a pozwolenie na budowę

1, 3, 4, pkt 6, 8, 11, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (tzw. decyzja ULICP) - dla inwestycji celu publicznego,; decyzję o warunkach zabudowy (tzw. decyzja WZ, zwyczajowo nazywana „wuzetką") - dla inwestycji innych niż celu publicznego.Zławieś Wielka, 27 lutego 2018 r. DECYZJA Nr BD.6733.25.2017.. Zasadniczo powinien to być instrument uzupełniający względe…


Czytaj więcej