Aneks do umowy najmu dodanie najemcy

Nie ma zatem konieczności ani potrzeby zawierania w takim przypadku umowy najmu.Jeżeli wynajmujący zgodzi się na obniżenie, zwolnienie lub odroczenie płatności czynszu za najem, to aby skutek ten nastąpił, należy zawrzeć aneks do umowy.. Jednak wymaga to obustronnej zgody.Rozbudowane umowy najmu powierzchni w centrach handlowych przewidują zazwyczaj regulację konsekwencji wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, szczegółowe definicje siły wyższej oraz uwzględniają ryzyko spadku obrotów najemcy m.in.…


Czytaj więcej