Odwołanie do sko ile egzemplarzy

Dz. U .WZÓR Odwołanie do SKO - Wysłany: Śro 8:10, 17 Lip 2013 : didi.. Do każdej decyzji - niezależnie od organu, jaki ją wydaje - jest dołączona informacja o długości okresu, w jakim można się odwołać.Niektóre SKO proszą o dołączenie do pisma przewodniego "spisu zawartości sprawy"- w formie tabeli wpisuje się ponumerowane załączniki z adnotacją czy jest to oryginał czy kserokopia.. Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji p…


Czytaj więcej