Lista członków koła gospodyń wiejskich

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej być terenem działalności koła.gospodyń wiejskich.. Kół Gospodyń Wiejskich Województwo.. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz; Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz; Instrukcja wypełniania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajow…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt