Decyzja wygaszająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Zmiany w terminach wygaszania zezwoleń.Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga ponoszenia związanych z nim kosztów.. akt: I SA/Bk 19/15 (LEX nr 1712839) stwierdził, iż: „decyzja w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest decyzją częściowo związaną, o ograniczonym zakresie uznania administracyjnego.Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacz…


Czytaj więcej

Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzór

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Uchwała Nr XLIX/663/2018 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy KórnikDodatkowe informacje.. 18 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przec.. przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;.dane osobowe …


Czytaj więcej

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzór

Sytuacje te, to między innymi: - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji?. 6 pkt 1 o wychowaniu w trzeźwości, stanowi przesłankę upoważniającą organ gminy do podjęcia procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Decyzja w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest decyzją częściowo związaną, o ograniczonym zakresie uznania administracyjnego.. może…


Czytaj więcej