Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia zus do umowy o pracę

DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić, jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej) Oświadczam, iż jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu (właściwe zakreślić znakiem X): Stosunku pracyUmowa o dzieło a zgłoszenie do ZUS-u.. Oświadczenia takie stosuje się wyłącznie w przypadku zatrudnionych, pobierających wynagrodzenia .Znaleziono 27 interesujących stron dla frazy wzór oświadczenia do umowy o dzieło w serwisie Money.pl.. Źródło: YAY foto.. Oświadczam, że o wszelkich zmianach d…


Czytaj więcej

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia zus do umowy zlecenia 2020

Opcjonalne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe.Oświadczenia zleceniobiorcy dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i PUP.. Aby więc uzyskać niezbędne do rozliczenia dane, zleceniobiorca powinien wypełnić oświadczenie na cele podatkowe i składkowe.Powinno ono zawierać kilka ważnych kwestii.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY 2020 rok .. umow ę zlecenie lub inn ą umow .. zobowi ązuj ę si ę zwróci ć płatnikowi przez niego do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) finansowane z…


Czytaj więcej