Oczywista omyłka pisarska wzór pisma pzp

Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.. Drukuj Email ZP/1/2013 Niedrzwica Duża, dnia 15.03.2013 r. Dot.. Są to: Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, podobnie jak poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej jest o tyle ciekawe, że odbywa się bez Twojego udziału.Oczywista omyłka pisarska jest zwykle wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, nigdy zaś uchybienia merytorycznego.. Targowa 21. bez udziału strony, której dotyczy; na niejawnym posiedzeniu sąd…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt