List oficjalny o objęcie patronatem

1 Zobacz odpowiedź 1 odpowiedź Yumikos Osielsko 21-05-2019.. Adresując list zacznij od imienia, później napisz nazwisko.. Iwona.. Szanowana Pani Prezes, 19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o izbach .Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub o udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem jego realizacji na adres: …


Czytaj więcej

List z prośbą o objęcie patronatem

Szanowny Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.. Jana Pawła II na ul. Kościuszki 12.. Wypełniony formularz wraz z załącznikami (program, list przewodni, materiały prasowe nt. wydarzenia) należy dostarczyć co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą na adres Wydziału Komunikacji .REGULAMIN obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego i udziału Starosty Jarosławskiego w Komitetach Honorowychwprowadzony zarządzeniem Nr 8/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 stycznia 20…


Czytaj więcej

Prośbą o patronat honorowy wzór pisma

Wystarczy przesłać informację o wydarzeniach, imprezach, festynach, festiwalach, konkursach, konferencjach, seminariach, itp. e-mailem: [email protected] patronat honorowy lub udział wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.. Rezydencja Arcybiskupa: 50-328 WrocławWniosek o objęcie imprezy oświatowej honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (23.09.2013 - 0,02MB) Drukuj Następny artykuł Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyski…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt