Poprawa matury do kiedy deklaracja 2019

08 - Kiedy jest zdana matura?. Deklaracja_1a; .. technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.. NOWA FORMUŁA Deklaracja_1a - Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub …


Czytaj więcej

Poprawa matury do kiedy deklaracja 2020

01 - Przedmioty na maturze.. Jeżeli chodzi o zdawanie dodatkowych przedmiotów, to nie powinno być problemu.. Czy jeżeli w tym roku zdawałam np podstawową geografię to czy w przyszłym mogę zdawać rozszerzoną (i na odwrót)?. (deklaracja ostateczna) do 31 grudnia 2020 r. Wzór deklaracji: załącznik 1b • Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do kogo zdający składa deklarację?. Do 7 marca 2021 r. złóż wydrukowaną deklarację w…


Czytaj więcej