Pismo przedprocesowe o odszkodowanie

Jest on dostępny w formie elektronicznej, ale istnieje także wersja papierowa dostępna u agentów lub w oddziałach.. ZASTĘPSTWO PROCESOWE.. Chcę dochodzić odszkodowania od spółki.. Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?. Poszkodowany nie może bać się mówić o własnych uczuciach.. Za uszczerbek na zdrowiu, poniesiony w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy i innym nieszczęśliwym zdarzeniu, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie (w tym zwrot kosztów leczenia), zadośćuczynienie i rentę……


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt