Netia kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy

Sprzedawcy w różny sposób obliczają wysokość należnej kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej.Chcę rozwiązać umowy wraz z końcem okresu promocyjnego (po dwóch latach).. Wówczas wystarczy przekazać odpis aktu zgonu, a umowa zostanie zakończona.Jeżeli w umowie o pracę na czas określony zawarta jest możliwość wcześniejszego jej rozwiązania, umowa taka może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem.. W przypadku wszystkich umów obowiązujących przez czas n…


Czytaj więcej

Netia rozwiązanie umowy z powodu śmierci abonenta wzór

1 pkt 1 Kodeksu pracy.. Opuszczając lokal, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i rozwiąż umowę na energię elektryczną.. Jestem/ Byłem użytkownikiem internetu w neti.. Wykonano to najpierw w formie telefonicznej oraz równolegle listem poleconym.. Po podaniu zarysu sprawy, wychodzę z założenia że przypadki tego typu są załatwiane indywidualnie.Wzór rezygnacji z telefonu.. Proszę przesłać im kserokopię aktu zgonu listem poleconym oraz opłacić ostatnią fakturę liczoną za miesiąc w którym teść zmarł.Z rac…


Czytaj więcej