Rozwiązanie umowy o prace art 55 wzór

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę .. Powyższe wynika z art. 55 § 2, który stanowi o odpowiednim stosowaniu art. 52 § 2 K.P.Pracownik w pewnych uzasadnionych przypadkach może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.. Przypomnijmy, że w tym czasie, nie można z zatrudnianą osobą rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem.Wypowiedzenie umowy o pracę może być złożone w każdym czasie.. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie …


Czytaj więcej