Umowa kupna - sprzedaży konia na raty

W umowie sprzedaży samochodu strony ustalają, że zapłata ceny przez Kupującego nastąpi w ratach.. Połowa domu należy do sprzedającego już od ponad 15 lat, zaś drugą połowę otrzymał od siostry w formie darowizny w lipcu 2014.Umowa sprzedaży (czasem nazywana umową kupna-sprzedaży) to umowa wzajemna, zobowiązująca.Jest najpowszechniejszą umową zawartą w Kodeksie cywilnym.Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy - nabywca za…


Czytaj więcej