Podanie o duplikat świadectwa ukończenia szkoły warszawa
· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum .. Do OKE w Warszawie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. nowej matury.. Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. Pobierz.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.dowodem osobistym.. 3.Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. duplikat legitymacji szkolnej - 9 złotych; duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości - 26 złotych; Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto: 56 1030 1508 0000 0005 5093 1028z ustawą o opłacie skarbowej) na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 2 im.. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Pokaż .. Od dnia 1 stycznia 2014 r. opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły w wysokości:Podanie o duplikat 3 listopada 2017 17 września 2018 sekretariat ZSGnr2 .. rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy) roku ukończenia szkoły/klasy.. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty .wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: 1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy..

(doc) >>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.

Mam nadzieje, że moja prośba zostanie .Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości* / ukończenia* .. • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania duplikatu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wydania duplikatu.W przypadku utraty rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), roku ukończenia szkoły / klasy.W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy), - rok ukończenia szkoły/klasy.. Nr 225, poz.1635) opłaty wynoszą: - za duplikat świadectwa ukończenia szkoły - 26 zł (nr konta 16 1030 1508 0000 0005 5078 4017 CITY BANK)Podanie o wydanie duplikatu legitymacji; Podanie o wydanie duplikatu świadectwa; Opłaty.. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .>>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

Sandora Petöfiego przy ul. Grabowskiej 1 w Warszawie, .. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.. Wydarzenia, Dni wolne.pisemny wniosek z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), roku ukończenia szkoły / klasy.. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków:w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie WZ .. Opłata za duplikat świadectwa wynosi: 26 zł.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Ważna informacja.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.w Warszawie Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/ świadectwa ukończenia szkoły* Szkoły Podstawowej nr 132 im.. Nr 58, poz. 504) w oparciu o załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.Podanie o wydanie duplikatu świadectwa..

(doc) Wniosek o wystawienie duplikatu swiadectwa ukonczenia gimnazjum Popularny.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: 69 1030 1508 0000 0005 5018 0014 W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa .W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy: a) złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat ( załącznik nr 1 do niniejszych procedur) oraz określeniem: rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły lub szkolne promocyjne do klasy .świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnieW przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/dojrzałości), rok ukończenia szkoły.w Warszawie Plac Europejski 3 00-844 Warszawa tel.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. O. Ś. WIADCZENIE o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz.U..

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Proszę o wydanie duplikatu1: zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego świadectwa dojrzałości odpisu świadectwa dojrzałościOpłatę skarbową w wysokości: 26,00 zł za duplikat świadectwa należy wpłacić na rachunek: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa nr rachunku bankowego: 03 1030 1508 0000 0005 5099 1055 Tytułem: Duplikat świadectwa (imię, nazwisko)W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. (048) 334-44-44.Bydgoszcz Dnia 14.03.06 Natalia Jasińska ul.Podgórna 31/2 85-158 Bydgoszcz Dyrekcja Gimnazjum nr 22 ul.Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum.. Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.. Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnego .. Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.. Aby otrzymać duplikat ww.. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazany1.. Informacja .. 2.druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170 ze zm.).. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A. I Oddział Włocławek 25 1020 5170 0000 1602 0005 4726 W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to identyfikację wpłat.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Dokument ten może być potrzebny przy przyjęciu mnie do .Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK) oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie) świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę.W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska wnioskującego natomiast w tytule należy wpisać: opłata za duplikat: świadectwa, legitymacji lub indeksu*.. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie na konto nr 85 8838 0005 2001 0000 1283 0001 (na blankiecie przekazu powinien być dopisek: „za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły" oraz imię, nazwisko, klasa, typ i rok ukończenia szkoły.Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia szkoły licealnej Prośbę motywuję tym, iż zgubiłam oryginał..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt