Decyzja na utrzymanie psa rasy agresywnej wzór
o ochronie zwierząt; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r.. Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.. 22 767 73 39 Do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa uznawanej za agresywną (.pgf)c) i e) RODO w celu wydawania decyzji - zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie art. 10 ust.. Przed wydaniem decyzji urzędnicy .Nr 122 ze zm.) „ Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny".. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (Dz.1.. Na ich posiadanie należy posiadać stosowne zezwolenie władz.. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku VI.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt ( Dz. Nr 111, poz. 724 z pó źn. ). Zezwolenie wydaje organ gminy właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawane na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa - art. 10 ust.. Informacja o posiadanym psie :Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Prawo dość liberalne Polskie prawo dość liberalnie podchodzi do tego typu spraw..

wzory druków / Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej.

Ksero odcinka opłaty podatku od posiadania psa.. 12 284 98 31 Wymagane dokumenty 1.. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. PODSTAWA PRAWNA.. 1 Ustawy o ochronie zwierząt , prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).. Zgodnie z art. 10 pkt.. ˇ książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami.. Uwaga: Właściciele psów ras uznawanych za agresywne zobowiązani są do wystąpienia do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - wg załączonego wzoru V.. CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY.. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.Wydane decyzje na wycinkę drzew i krzewów..

Odwołanie należy złożyć .Wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej bądź jej odmowa.

Jak segregować śmieci?. Opłata skarbowa 82,00 zł.. Warto wiedzieć, że obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie psów rasowych, natomiast nie jest to już konieczne w przypadku mieszańców takich ras.ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY AGRESYWNEJ Miejsce załatwienia sprawy Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. infrastruktury i mienia komunalnego Tel.. Organem właściwym w sprawie wydawania zezwolenia na posiadanie psa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy .- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok.. ˇ potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na dany rok.. do 30 .Zezwolenie na posiadanie groźnego psa.. Uzyskanie decyzji bądź jejJeśli chciałbyś prowadzić hodowlę lub utrzymywać psy jednej z ras uznawanych za.Poniżej dowiesz się co musisz zrobić.Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.. tylko niektóre rasy z listy jedenastu, na które trzeba uzyskać pozwolenie zaraz po zakupie.. opłatyWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.. Jak starać się o dofinasowanie na wymianę pieców węglowych?. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych z agresywne, ustawa z 16 .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U..

Jak uzyskać wsparcie na usuwanie azbestu?Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej.

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek - RGNRiL-10.. 2.uznawanej za agresywn ą na podstawie art. 10 ust.. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 7) o wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne Wniosek powinien zawierać: 1. rasę psa: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:Istnieją niebezpieczne rasy psów.. Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.. Dowodem opłaty skarbowej.. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.. Wniosek może być sporządzony samodzielnie przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronieOsoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich psów..

"Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywnej" 2.załączniki: ˇ metryka psa.

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej na agresywną.. W celu uzyskania decyzji zezwalającej na utrzymywanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne, należy złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami: 1.. (wniosek_do_pobrania_rasa_agresywna.pdf) OPŁATY.. ˇ tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości.. Organem właściwym w takich sprawach jest wójt, burmistrz prezydent miasta.. Pobierz - Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywnąOsoba, która chce hodować lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną musi uzyskać stosowne zezwolenie w tym zakresie.. Wymagane dokumenty: 1.. Opis sprawy.. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną .Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną z zaznaczeniem: pochodzenia, rasy, wieku, płci, sposobie oznakowania, miejscu i warunków utrzymania psa /w kojcu, ogrodzeniu/.. ; Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony.. wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy .wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywn ą. decyzja administracyjna,.. O pozwolenie na posiadanie agresywnego psa może bowiem starać się każdy, a pozytywna decyzja zależy w.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. z 2013 r., poz. 856 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt