Decyzja o odebraniu psa właścicielowi
Na tej podstawie, była właścicielka psa, domaga się nowego.1 Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego jego właścicielowi lub posiadaczowi w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem.. Właściciele zostali obciążeni kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia chorego psa.. Cywil, bo tak ma na imię pies, od razu został przewieziony do łódzkiej kliniki weterynaryjnej.. Media często informują o przypadkach znęcania się nad zwierzętami.. Skoro zatem stwierdzone przez OTOZ warunki chowania psa były takie jakie były — organizacja miała prawo odebrać zwierzę, a prezydent miasta miał prawo wydać decyzję o czasowym odebraniu zwierzęcia.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia, podejmowana jest przez wójta z urzędu, po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.Title: Decyzja administracyjna o odebraniu zwierząt Author: Burmistrz Mszczonowa Created Date: 8/28/2017 1:45:21 AM1.po wydaniu decyzji administracyjnej orzekającej o odebraniu czasowym zwierząt - art. 7 ust.. Jako, że właściciel decyzji nie zaskarżył, jej wykonaniem zajęło się .Wójt gminy Murów miał prawo wydać decyzję o zabraniu schorowanego psa właścicielowi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu..

Kosztami ...Decyzja o odebraniu maltretowanego zwierzęcia właścicielowi.

Zwierzę to było bowiem utrzymywane w niewłaściwych warunkach, rażąco zaniedbywane, przez co jego życie było narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo.. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, Ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza, by odpowiednie służby odebrały zwierzę jeszcze przed wydaniem decyzji przez wójta.Sytuacja taka powstaje w przypadku kwalifikowanej postaci znęcania się nad zwierzęciem (art. 6 ust.. Stosownie do art. 7 ust.. Ja w tej sprawie jestem stroną pokrzywdzoną i wnosiłam o status oskarżyciela posiłkowego.O ile możemy wejść na posesje i zapytać właściciela psa, to nie mamy prawa dokonywać samowolnych działań, mających na celu uwolnienie tegoż psa.. OPIS SYTUACJI Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt burmistrz wydał decyzję o odebraniu koni ich właścicielowi i przekazaniu ich osobie prowadzącej gospodarstwo rolne.Sposób w jakim następuje odebranie zwierzęcia właścicielowi jest szczegółowo uregulowany w przepisach ustawy o ochronie zwierząt..

Decyzja o odebraniu zwierzęcia, która podejmowana jest w trybie art. 7 ust.

ustawy zwierzę traktowane w powyższy może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane: schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne; lubPrzed miesiącem Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję o odebraniu psa właścicielowi; Historią Dina który w marcu 2018 roku został odebrany właścicielowi przez .Obrońca zaskarżył decyzję o odebraniu zwierzęcia.. - Pod opieką fundacji będzie czekać na uprawomocnienie decyzji o wydaniu - wyjaśniła prokurator Agnieszka Kępka.Rzecz miała miejsce w lutym 2011 roku, kiedy burmistrz orzekł o czasowym odebraniu mężczyźnie jego psa.. Sprawę należy zgłosić Policji, straży gminnej powołując się na Art. 6 ust 2 a w przypadku zwierząt bezdomnych, porzuconych takie zgłoszenie kierować do Urzędu Miasta i gminy .Podstawą materialną zaskarżonej decyzji jest art. 7 ust.1 ustawy, zgodnie z którym zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust.2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane schronisku dla .Inspektorzy natychmiast podjęli decyzję o odebraniu psa - właściciel bez problemu zrzekł się do niego praw..

Chodzi o skargę Józefa S. na decyzję samorządu ...jak odebrać agresywnego psa właścicielowi?

Sprawa zaczęła się od wspólnej interwencji TOZ-u i straży miejskiej (powiadomionych przez sąsiadów), podczas której znaleziono zaplątanego w łańcuch psa .Jednak to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o odebraniu psa.. Kto może podjąć interwencję w takiej sytuacji, a także kiedy można odebrać zwierzę właścicielowi, mówią konkretne przepisy dotyczące samorządów.Jego zdaniem psa zabrano mu bezprawnie, a rany Dina miały być wynikiem choroby alergicznej, a nie zaniedbań właściciela.. Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się wówczas dotychczasowego właściciela lub opiekuna.Decyzja burmistrza o odebraniu koni właścicielowi FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3/2013.. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie jego przepadku, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.Zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun, może mu być czasowo odebrane na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który umieszcza je w schronisku..

Jak przekazała nam prokuratura, chociaż pies trafił pod opiekę fundacji, decyzja o odebraniu go została zaskarżona przez obrońcę właściciela.

Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Kartę aktualizuje Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości.. Zwierzę było w fatalnym stanie i po kilku dniach zmarło.. 1 ustawy, 2.przed wydaniem decyzji w przedmiocie odebrania zwierząt - w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagraża jego życiu - art. 7 ust.. Ostatecznie o jego losie rozstrzyga prowadzone równolegle w tej sprawie postępowanie karne.. Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia - zwierzak jest wycieńczony i odwodniony.. - napisał w Postępowanie cywilne: Właśnie odebrałam z poczty wyrok nakazowy sądu grodzkiego w sprawie mojej sąsiadki, którą uznano za winną czynów wyczerpujących art. 77 k. w. w zw. z art. 9 par.. 3 ustawy, odmiennie niż w trybie art. 7 .Zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun, może mu być czasowo odebrane na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który umieszcza je w schronisku.. 3 ustawy.Szklarska Poręba - serwis internetowy miasta: aktualności, komunikaty, informacje, obwieszczenia, wydarzenia kulturalne i sportowe, atrakcje turystyczneDecyzja burmistrza o odebraniu zwierzęcia jest tymczasowa.. SKO stwierdziło jednak, że wójt odebrał zwierzę bezprawnie, a swoją decyzję podtrzymało trzykrotnie.. Bez stosowania w początkowej fazie procedury administracyjnej zwierzę zostaje odebrane, gdy dalsze pozostawienie go u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu (por. art. 7 ust.. - Opierając się o art. 6 i 7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., policjanci odebrali właścicielowi psa, zakładając na podstawie relacji świadków, że dalsze pozostawanie zwierzęcia u właściciela zagraża jego życiu .Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji stanowiły przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2003.106.1002 j.t..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt