Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
Dołączyć podpisane zdjęcie (Imię i Nazwisko).podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (wniosek do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły) 2.. 2.Podanie o duplikat legitymacji Podanie o duplikat legitymacji - kliknij tutaj.. Ważne!W celu otrzymania duplikatu świadectwa szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat oraz dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.. nr S.021.20.2019 z dnia 19.09.2019 r. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Dołączyć kserokopia .W celu otrzymania duplikatu legitymacji szkolnej należy: 1.Złożyć podanie o w/w dokument zawierające (zał.. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. Dołączyć podpisane zdjęcie (Imię i Nazwisko).. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.. Karty rowerowe - duplikaty 1.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwociePodanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Podanie o zmianę danych osobowych/poprawienie legitymacji 10..

Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej 8.

Lublin, dn. Title: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Author: alabiga Last modified by: sokole Created Date .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji / indeksu* .. To ważne!. dokument zawierające: dane osoby występującej o duplikat (nazwisko, imię, adres zamieszkania), klasa do której uczęszcza, datę urodzenia, podanie powodu wydania duplikatu.. Złożyć podanie o ww.. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:5.. 2.Podanie o duplikat 3 listopada 2017 17 września 2018 sekretariat ZSGnr2 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, duplikatów świadectwa szkolnegoPodanie o duplikat legitymacji uczniowskiej; Podanie o duplikat świadectwa; Podanie o zmianę danych osobowych; Upoważnienie do odbioru dokumentów ; Upoważnienie do wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ; Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości oraz innych czynności związanych z egzaminem maturalnym ; Podanie o przyjęcie do .Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.. Złożyć podanie o w/w dokument zawierające: dane osoby występującej o duplikat (Imię i Nazwisko, data urodzenia, adres), klasa, do której uczęszcza, podanie powodu wydania duplikatu..

Podanie o duplikat świadectwa 9.

W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół i Placówek pn.Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej.. Dołączyć opisane zdjęcie (nazwisko i imię).. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ucznia oraz dowód opłaty skarbowej.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.ul.. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat..

2.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.

DRUKI do pobraniaW przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy: a) złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do Dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat ( załącznik nr 2 do niniejszych procedur ), b) dostarczyć 1 zdjęcie opisane danymi ucznia: imię i nazwisko data i miejsce urodzenia adres .. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.. Poprzedni artykuł .Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy przynieść podanie o wydanie nowej - uzasadniające powód - napisane do dyrektora jednostki [Technikum nr 2 lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr ], zdjęcie oraz wpłacić 9 zł.. Oświadczenie o uczęszczaniu na WDŻ 13.. Czy na duplikacie umieszczać i gdzie wpisać „Duplikat"?. Upoważnienie do odbioru dokumentów 11.. Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/10/2007 5:51:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w Poznaniu Other titles: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu .Pytanie: Jak prawidłowo wydać duplikat legitymacji szkolnej ucznia gimnazjum?.

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

Jaki numer nadać nowej legitymacji?. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Mikołaja Reja 25 80-870 Gdańsk (58) 762-28-25 (58) 762-28-26; e-mail: [email protected] o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.7.. W celu otrzymania duplikatu legitymacji szkolnej należy: 1.. Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji uczniowskiej i duplikatów świadectw szkolnych: 9,00 zł - za duplikat legitymacji uczniowskiej 26,00 zł - za duplikat świadectwa szkolnegoo Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.4.. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.. Nr 2): • dane osoby występującej o duplikat (Imię i Nazwisko, data urodzenia, adres), • klasa, do której uczęszcza, • podanie powodu wydania duplikatu; 2. kradzież / zgubienie / zniszczenie (*) .. Proszę wydać duplikat.. podpis Dziekana.. Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji uczniowskiej i duplikatów świadectw szkolnych: 9,00 zł - za duplikat legitymacji uczniowskiej 26,00 zł .W celu otrzymania duplikatu legitymacji uczniowskiej, karty rowerowej należy złożyć do dyrektora szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), klasa do której uczęszcza, powód wydania duplikatu legitymacji uczniowskiej, karty rowerowej; dołączyć opisane .podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat oraz dołączyć kserokopię dowodu wpłaty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt