Złożyłam wypowiedzenie i zaszłam w ciążę
akt: I PRN 23/95 stwierdzając, że wynikający z Kodeksu pracy zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.. Pracownica, która zgodzi się na takie rozwiązanie, nie wiedząc o fakcie, że jest w ciąży - może powołać się na błąd i uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli.. W przypadku problemu ze strony pracodawcy złóż pozew w sądzie .Czy zajście w ciążę na wypowiedzeniu chroni kobietę przed rozwiązaniem stosunku pracy?. Jednakże podkreślić należy, że to na kobiecie ciąży obowiązek udowodnienia, że już w okresie wypowiedzenia pozostawała w stanie ciąży.Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży jest zwykle możliwe tylko w określonych sytuacjach.. W związku z zagrożoną od 3 miesiąca ciążą, przebywała na zwolnieniu lekarskim od 5 do 10 miesiąca stażu.. Chciałam zasięgnąć porady w następującej sprawie, po upływie 5 lat dnia 18.11.2018 złożyłam 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy z poczatkiem 01.12.2018 do 01.03.2019.. W momencie kiedy dowie się, że jest w ciąży i są wskazania do przejścia na L-4 powinna przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy.. Ta zasada nie obowiązuje jednak w .W połowie grudnia 2016 r. pani Maria wypowiedziała umowę o pracę w firmie X z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia..

Zajście w ciążę na wypowiedzeniu - cofnięcie wypowiedzenia.

W okresie biegnącego wypowiedzenia na początku stycznia 2017 r. dowiedziała się, że jest w dziesiątym tygodniu ciąży.Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.. Kodeks Pracy szczególnie chroni kobiety w ciąży - nawet wtedy, kiedy nie wiedzą one jeszcze o tym, że są w ciąży.złożone wypowiedzenie a ciąża - napisał w Praca: Na twoim miejscu złozyłabym pismo wycofujące wypowiedzenie podając jednocześnie przyczynę.. Wniosek powinien zawierać: dane pracownicy, .W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r., sygn.. Nie ma jednak takiej możliwości, jeżeli pracownica zaszła w ciążę po dacie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.Wypowiedzenie umowy o pracę w ciąży .. Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas 5 lat do 21.11.2018 a od 22.11.2018 kadry zmieniły .Przeczytaj także: Ochrona szczególna pracownicy w ciąży Pytanie: W związku z likwidacją stanowiska pracy (działu sklepu) pracownica otrzymała w marcu 2011 r. wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.Dnia 8 lipca 2011 r. pracownica zadzwoniła do pracodawcy z informacją, że jest w ciąży i że .W każdym razie w chwili, gdy złożyłam pismo z wypowiedzeniem umowy, tj. dn.16.06.2014r..

Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę.

Za czas niezdolności do pracy Ewa T. zachowała prawo do .Kobiecie, która nie była w ciąży w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę, lecz zaszła w ciążę w okresie jej wypowiedzenia, przysługuje ochrona niezależnie od tego, czy po okresie wypowiedzenia nastąpiło przerwanie ciąży.. Rozumiem, że wypowiedzenia nie mogę cofnąć .W uzasadnieniu wyroku podniósł, że ochrona, o której mowa w art. 177 § 1 k.p. dotyczy okresu wypowiedzenia.. 03.12.2018 jestem na zwolnieniu lekarskim.. 19.01 okazało się, że jestem w 5 tygodniu ciąży.. - napisał w Praca: Witam !. akt: I PKN 33/00).Zajście w ciąże w trakcie wypowiedzenia .. W jeszcze innym, że jeśli podczas okresu wypowiedzenia zajdę w ciąże przysługuje mi ochrona nie ważne kiedy zaszłam .Ciąża na wypowiedzeniu .. Może go dokonać każda ze stron poprzez złożenie oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.Witam, 31.08.2017 r złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony Termin wypowiedzenie umowy upływa z dniem 30.11.2017 r. W międzyczasie w październiku zaszłam w ciążę Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?Dnia 30.12.2014 złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z pracodawcą..

W tym czasie zaszła w ciążę, a jej stan zdrowia nie pozwalał na wykonywanie pracy.

Pracownica w ciąży nie jest chroniona przed zwolnieniem, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, tj. określone w art. 52 § 1 KP.Są to: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w trakcie zatrudnienia, zawiniona utrata .A czy mama w ciąży, która przebywa na wychowawczym, dostanie zasiłek chorobowy przez okres ciąży?. Czytaj: Wniosek o urlop macierzyński.. W ostatnim miesiącu wypowiedzenia zaszłam w ciążę czyli w momencie otrzymania wypowiedzenia nie byłam w ciąży.. Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas 5 lat do 21.11.2018 a od 22.11.2018.MIT: Pracownicy w ciąży nie można zwolnić dyscyplinarnie.. Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu całkowitej likwidacji zakładu pracy.Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron.. W trakcie sporu strona powodowa podnosiła, że do objęcia jej ochroną z tego .Została skierowana przez Urząd Pracy na staż absolwencki, na okres 10 miesięcy..

W innym ze jeśli zaszłam w ciążę podczas okresu wypowiedzenia ochrona mi nie przysługuje.

Witam, pracowałam w firmie ok. 10 lat, zaszłam w ciążę i poszłam na zwolnienie lekarskie, a potem na zasiłek macierzyński.. Takie stanowisko zajął SN w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72.Wskazuje ono, że zakaz rozwiązywania umów o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95).Wypowiedzenie o pracę a ochrona podczas ciąży ?. Jak napisać podanie o macierzyński?Witam !. Chciałam zasięgnąć porady w następującej sprawie, po upływie 5 lat dnia 18.11.2018 złożyłam 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy z poczatkiem 01.12.2018 do 01.03.2019.. Ochrona ta polega na tym, że w zwykłym trybie, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę kobiecie, która jest w okresie ciąży.Jak stwierdził Sąd Najwyższy „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę" (wyrok SN z 29 marca 2001 r. sygn.. Tak, jeśli podejmie odpowiednie kroki.. Pracowałam do 13.01.2015 roku.. Witam, w dniu 14.01.19 złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony (do kwietnia 2020), okres wypowiedzenia 3 miesiące do 31.04.2019.W lipcu 2015 zaszłam w ciążę, przez okres ciąży byłam na zwolnieniu lekarskim, później po porodzie na rocznym urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o urlop wypoczynkowy i po nim urlop wychowawczy.. Zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia (potwierdza to SN w wyroku z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95).. Kodeks pracy przewiduję gwarancję zatrudnienia dla kobiet w ciąży, określa się ją jako szczególna ochrona stosunku pracy.. Po powrocie do pracy dostałam wypowiedziane umowy (umowę miałam na czas nieokreślony).. Pracownica, która po złożeniu wypowiedzenia, na okresie wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży, aby cofnąć oświadczenie woli, powinna złożyć wniosek do pracodawcy, powołując się na działanie pod wpływem błędu.. 2.W jednym miejscu przeczytałam, że jeśli w dniu składania wypowiedzenia nie wiedziałam o ciąży to przysługuje mi ochrona.. 03.12.2018 jestem na zwolnieniu lekarskim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt