Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia
Likwidacja .Likwidacja stanowiska nie jest możliwa, gdy pracownik jest w wieku przedemerytalnym, nawet, gdy likwidowane jest stanowisko pracy, które on zajmuje.. Warto jednak pamiętać, że sąd pracy może zbadać czy likwidacja jest autentyczna czy też ma jedynie charakter pozorny.Likwidacja stanowiska pracy to często wskazywana przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.. Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie podlega przepisom .Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Bogate orzecznictwo w tej kwestii wskazuje jednak, że rzeczywistość jest bardziej .Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy.. akt I PKN 290/99 .Stanowisko pracy może istnieć w dniu wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę z powodu jego likwidacji.. Likwidacja etatu a odprawaZ praktyki wynika, że pracodawcy często popełniają błąd, sądząc, że rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy jest łatwym sposobem rozwiązania umowy o pracę z niechcianym pracownikiem.. Porozumienie może zawierać dowolny okres wypowiedzenia i w związku z tym zdarzają się sytuacje, w których pracodawca, który chce „pozbyć się" pracownika szybciej, proponuje mu porozumienie.Art.. Świadectwo pracy w pkt 3 powinno zawierać sformułowanie: "rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie ustawy z 13 marca .Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę rządzi się przy tym swoimi prawami..

Wypowiadam umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Potrzebuje pilnie porady.Wczoraj dowiedziałam się, że moje stanowisko pracy bedzie zlikwidowane.Jestem zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreślony od 4 lat.Pracodawca poinformował mnie ze do 30.09 pracujemy razem.Od pazdziernika staję się bezrobotna.Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy.. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy ze względu na konieczność wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników, lub orzeczenie lekarskie stwierdza .Przykład 1.. 1974 nr 24 poz. 141) pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przysługuje tzw. okres ochronny.. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, .. Np. w zawartym porozumieniu będzie podana przyczyna - likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych.. W przypadku braku wystarczającego powodu uzasadniającego wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, pracodawcy często sięgają po „likwidację stanowiska" jako furtkę do rozstania się z pracownikiem.Likwidacja stanowiska pracy wypowiedzenie..

Okres wypowiedzenia.

Sam fakt ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy.Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia.. 5 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.. Likwidacja stanowiska pracy, jako przyczyna wypowiedzenia, w razie sporu sądowego jest często trudna do wybronienia.Likwidacja stanowiska pracy - przepisy.. 05.10.2020 r. wypada w poniedziałek, więc okres wypowiedzenia swój bieg rozpoczyna w niedzielę 11.10.2020 r., a kończy 24.10.2020 r.Okres ochronny.. Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna.. Prezentujemy najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem firmy i zwalnianiem pracowników.. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemny dokument, w którym będą podane przyczyny wypowiedzenia, w tym właśnie likwidacja stanowiska pracy.. Według definicji prawnej pozorna likwidacja stanowiska pracy jest wtedy, gdy za zlikwidowane stanowisko, tworzone jest inne, ze zmienioną nazwą, ale nie różniące się zasadniczo od tego skasowanego.Nie jest jednak możliwe rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego z uwagi na likwidację stanowiska pracy, tj. na podstawie art. 10 w związku z art. 5 ust..

Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy.

Pracodawcy powołują ją jako powód zakończenia współpracy z pracownikiem sądząc, że pracownik w żaden sposób nie będzie mógł takiego zwolnienia podważyć w Sądzie Pracy.likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia .. To przekonanie bierze się zapewne stąd, że w takim przypadku nie trzeba udowadniać niskiej jakości pracy zatrudnionego, nieodpowiedniego stosunku do obowiązków, czy braku wymaganych umiejętności.. Likwidacja nie może być pozorna.. Likwidacja stanowiska pracy umożliwia obniżenie kosztów działalności pracodawcy, zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego.. Bez względu na to, czy pracodawca stosuje się do powyższych przepisów, czy nie, należy pamiętać, że samo ogłoszenie likwidacji nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy.Dlatego istnienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny, o ile w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostaje faktycznie zlikwidowane w związku z tymi zmianami" (wyrok SN z dnia 13 października 1999 r., sygn.. Z przepisu .Rozważając kwestię likwidacji stanowiska pracy należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23 maja 1997 r., I PKN 176/97, OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 263, likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę..

Taki dokument powinien być przedłożony najpóźniej w dniu wręczenia wypowiedzenia.

Nic bardziej mylnego.. Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy.O likwidacji stanowiska pracy mówimy tylko wtedy, gdy na miejsce tego kasowanego nie jest tworzone nowe, o takim samym charakterze.. Wypowiedzenie umowy o pracę a okresy wypowiedzeniaLikwidacja zakładu pracy a okres wypowiedzenia.. Może zniknąć ze struktur firmy dopiero w późniejszym, nieodległym czasie.Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie z powodu likwidacji zakładu pracy, powinieneś poznać swoje prawa.. Witam, co w przypadku gdy pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem na zasadzie porozumienia stron z przyczyny likwidacji stanowiska pracy (cały sklep zostaje sprzedany).W przypadku wypowiedzenia umowy, pracodawcę obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia (np. miesiąc lub trzy miesiące).. Przede wszystkim musisz ocenić czy stanowisko, które likwidujesz jest stanowiskiem unikalnym w Twojej firmie (np. gdy zatrudniasz tylko jednego pracownika do obsługi IT) czy też takich stanowisk jest kilka (np. kilka księgowych).Witam, pracowałam w sklepie 2 lata, jako jedyna osoba na stanowisku sprzedawcy.. Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i .uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika itp.), ale wyłącznie gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony, pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.. Witam.. Granicą jest zatrudnienie na poziomie 20 osób.Likwidacja stanowiska pracy bywa uznawana za najbezpieczniejsze uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę.. natomiast na czas nieokreślony dostałam umowę od 1.08.2013r., Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę - likwidacja stanowiska pracy z miesięcznym wypowiedzeniem czyli do 31.03.2015, Firma zatrudnia ok.10 osób,Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres .Z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia lub wypowiedzenia zmieniającego, mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy, które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego (zob..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt