Faktura za usługę wykonana w niemczech
Podstawę opodatkowania takiej transakcji .Jest to tzw. faktura VAT NP, którą trzeba wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa transportowa i nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi.. Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - jak wystawić?Temat: faktury usługowe na Niemcy Krzysztof W.: Elżbieta Golińska: Dla osoby prywatnej jest już trochę trudniej - trzeba się zarejestrować do VATu w Niemczech (chyba, że skorzystasz ze zwolnienia podmiotowego) i wtedy wystawiasz faktury z niemiecką stawką, a w Polsce ich nie wykazujesz w deklaracji VAT.Zgodnie z protokołem usługa została wykonana w dniu 20 maja 2017 r., a zgodnie z ustaleniami płatność za usługę ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.. Mimo że usługi budowlane na nieruchomościach położonych za granicą nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, podatnik może mieć obowiązek wykazania ich w deklaracji VAT-7(16)/VAT-7K(11) (jeżeli w związku z tym świadczeniem poniósł w Polsce wydatki, od których zamierza odliczyć VAT).. Jestem podatnikiem VAT i prowadzę książkę przychodów i rozchodów.. .Usługi budowlane za granicą - deklaracja VAT?. Jaką fakturę należy wystawić za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej i jak ją opodatkować?. Jesteśmy dla tego kontrahenta podwykonawcami..

Wykonałem usługę budowlaną w Niemczech.

Dzięki temu przykładowo usługi świadczone przez firmę polską dla firmy niemieckiej czy francuskiej w Polsce nie będą opodatkowane, zaś obowiązek rozliczenia podatku przejdzie na nabywcę.. Zastanawiam się nad wystawieniem faktury bez VAT wskazując że usługa została wykonana na nieruchomości w Niemczech lecz bez informacji: odwrotne obciążenie (chyba że ten, który Panu zlecił usługi, jest zarejestrowany dla VAT także w Niemczech) a dopiero .Dzień dobry,proszę o informację, jak należy wystawić fakturę dla kontrahenta niemieckiego za usługę wykonanie światłowodów na terenie Niemiec (czy faktura jest z VAT czy bez).. W takim przypadku firma Alfa ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej do 15 czerwca 2016 r.Jeżeli jednak oddział taki wystawia fakturę, posługując się polskim numerem identyfikacyjnym VAT, to wówczas należy uznać, że - co do zasady - bierze on udział w świadczeniu usług .Faktura za niewykonaną usługę.. Usługi na nieruchomości należy opodatkować tam, gdzie nieruchomość się znajduje (a więc w tym przypadku w Niemczech).. Wówczas w środkowej części faktury, dotyczącej rozliczenia usługi, nie umieszczasz danych dotyczących stawki podatku VAT.Nie musisz być zameldowany w Niemczech i mieć nip niemiecki, dlatego bo masz działalność w Polsce zarejestrowaną ..

Jeśli tak, to co musi zawierać faktura i jaki będzie podatek VAT?

8 pkt 1 ustawy, są wykazywane w deklaracjach VAT-7/VAT-7K w poz.Temat: faktura za usługi wykonane w niemczech Witam, taka usługa jest opodatkowana w Niemczech czyli Pani wystawia fakture niepodlegającą vat.. Miejsce to nie zawsze jest zbieżne z miejscem rzeczywistego wykonania czynności.. NIP trzeba mieć międzynarodowy ,by nie placic podwójnego podatku.. W poszukiwaniu wsparcia prawnego w celu odzyskania niewypłaconego mi kiedyś wynagrodzenia od pracodawcy w Niemczech rozmawiałem telefonicznie z niemiecką kancelarią adwokacką..

Czy mogę wystawić fakturę dla osoby prywatnej (obywatel Niemiec) za usługę budowlaną wykonaną dla niego w Niemczech?

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta może zostać wystawiona zarówno w walucie jak i języku obcym.. Za udzielone mi informacje i wskazówki wstępne nie pobrano ode mnie wówczas żadnego honorarium.. Jeżeli podatnik w ogóle nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje 30 dnia od dnia wykonania usługi (art .Natomiast jeśli w ogóle nie jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług, to na dole swojej faktury musisz umieścić konkretny artykuł z Ustawy o VAT, dzięki któremu korzystasz ze zwolnienia.. W takim przypadku firma Alfa ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej do 15 czerwca 2017 r.Opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami, w tym usług budowlanych jest przede wszystkim uzależnione od miejsca świadczenia usługi.. Na udokumentowanie tych usług wstawił polskie faktury z .Transakcję świadczenia usługi dla kontrahenta zagranicznego z UE polski podatnik (będący czynnym podatnikiem VAT) winien ująć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta usługa została wykonana lub minął okres rozliczeniowy (w przypadku usług świadczonych cyklicznie, np. co miesiąc).W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wystawienia faktur dla kontrahentów zagranicznych zarówno z krajów Ue jaki spoza UE..

W konsekwencji w opisanej sytuacji zatem polski podwykonawca usługi budowlanej za wykonaną usługę na nieruchomości powinien wystawić fakturę uproszczoną.Popularne wpisy.

Niemiecki kontrahent - weryfikacja 30 635 views; Płaca minimalna w Niemczech w 2019 roku 28 052 views; Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech, polska firma budowlana w Niemczech 22 224 views; Delegowanie pracowników do Niemiec - pytania i odpowiedzi 16 801 views; Rejestracja podatkowa do VAT polskich firm w Niemczech 14 756 views .W związku z zawartą umową, zleceniodawca (obywatel niemiecki) przelał na rachunek bankowy walutowy wykonawcy, zaliczkę w kwocie, przykładowo 12.300 euro.. Spółka wystawiała faktury ze stawką podstawową 23% w przypadku usług wykonywanych w Polsce, zaś w przypadku usług świadczonych w Czechach, czy w Niemczech wystawione faktury nie zawierały polskiego podatku VAT.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca usługi, zarejestrował się w Niemczech, jako podatnik VAT, w celu rozliczenia VAT w Niemczech (19%) tytułem wykonania tej usługi .Wykonywane przez polskich podatników dostawy towarów oraz świadczenie usług poza terytorium Polski (a więc również roboty budowlane wykonywane za granicą), w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust.. Co więcej, eksport usługi transportu towarów należy wykazać w deklaracji podatkowej (VAT - 7).. 7 pkt 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi i nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi.. 3 pkt 1 i ust.. Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, której usługa dotyczy ( art. 28e ustawy o VAT).Ponieważ usługa budowlana wykonana została na nieruchomości położonej w Niemczech, miejscem jej opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości, czyli Niemcy.. Czy ten podatek VAT rozliczam w Polsce, czy w Niemczech i w jakiej .W II kwartale 2019 r. wykonał kilka usług budowlanych na rzecz firm niemieckich na nieruchomościach położonych w Niemczech.. W efekcie nie podlegają w Polsce opodatkowaniu nawet wówczas, gdy jedna polska firma wykonuje je jako podwykonawca na rzecz innej polskiej firmy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.03.2018 r. nr Dyrektor Krajowej .Jak wynika z art. 106i ust.. Nie jest tak jednak w każdym .Zgodnie z protokołem usługa została wykonana w dniu 20 maja 2016 r., a zgodnie z ustaleniami płatność za usługę ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.. Jeżeli miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju (Polski), to usługa będzie opodatkowana w Polsce.To kiedy i jak faktura zostanie przekazana klientowi warto ustalić z nim indywidualnie przy uzgadnianiu warunków współpracy.. Faktura oczywiście będzie wystawiona w euro.. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.Prace budowlane wykonywane w centrum handlowym mieszczącym się w Estonii, są usługami świadczonymi poza terytorium kraju.. W tym przypadku, spółka stała na stanowisku, że zgodnie z art. 28e ustawy o VAT .Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowana w Polsce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt