Zmiana umowy o pracę z całego etatu na pół
Ostatnio, po zawarciu umowy na pełny etat z kierowcą z zewnątrz, zgłosił się do nas kierowca pracujący u nas na pół etatu z żądaniem zatrudnienia go w pełnym wymiarze.Praca na pół etatu - czym się charakteryzuje?. Pracodawca odpowiednio zmniejszył więc jej wymiar zadań.. Otóż do końca września mam umowę na 3/4 etatu, od 1 października na cały etat, czy gdybym poszła na zwolnienie z powodu ciąży w październiku bądź w innym późniejszym miesiącu to jakie bym otrzymała wynagrodzenie?Temat: Zmniejszenie wymiaru etatu przez pracownika 1/2 etatu, to najmniejszy wymiar.. Praktycznie cały czas mimo umowy 1/2 pracujemy normalnie 8 godzin dziennie.. Pracownik zatrudniony nie na całym etacie ma takie same prawa jak inni pełnoetatowi pracownicy.. Oczywiście podmiot powierzający pracę musi współdziałać z cudzoziemcem w celu uzyskania pozytywnej decyzji o tyle, że powinien mu przekazać odpowiednie dokumenty, tj. co najmniej: - wypełniony tzw. załącznik nr 1 do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,zamiana całego etatu na pół - napisał w Praca: witam mam problem,jestem na zwolnieniu chorobowym wskutek wypadku w drodze do pracy.Szef wymyślił,że po powrocie zredukuje mi etat z całego na pół.Jest to dla mnie zupełnie nieopłacalne m.in.z powodu zbyt dużych kosztów przejazdu.Jak wybrnąć z tej sytuacji?Przykład: Pracownica była zatrudniona na cały etat, ale skorzystała z obniżenia wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu zamiast urlopu wychowawczego..

Treść umowy na pół etatu.

Aneks dotyczy zmiany wymiaru czasu pracy z połowy etatu na cały, ale tylko przez pół roku.Zmiana grafiku bez informowania pracowników Dzień wolny za niedzielę w systemie zmianowym Zadaniowy czas pracy przedstawiciela handlowego 1,5 etatu u jednego pracodawcy Praca na pół etatu przez dwa tygodnie miesiąca Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat?. Zatrudniamy kierowców na pełny etat i kilka osób na tym stanowisku na pół etatu.. Praca w niepełnym wymiarze nie pozbawia uprawnień pracowniczych.. Od 3 tygodni prowadziłam rozmowy z.Praca na pół etatu jest alternatywą dla ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą poświęcić całego swojego czasu na przebywanie w biurze.. Oznacza to, że np. osoba pracująca na pół etatu korzysta z proporcjonalnej części urlopu wypoczynkowego i zamiast 26 dni przysługuje jej 13.Mam umowę 1/2 etatu, jednak nie pracuję zawsze w tym wymiarze czasu.. Pracujący rodzic ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc sprawować opiekę nad dzieckiem, jednocześnie nie rezygnując z aktywności zawodowej.Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Jestem zmuszony zaproponować mu 1/2 etatu na okres ok. 4-5 miesięcy, po czym powrócić do całego etatu „w sezonie".L4 w okresie zmiany zatrudnienia z całego na pół etatu..

Od 1 września pracuje w ramach całego etatu.

§ 1.KP Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.Czy można sporządzić aneks do umowy o pracę na czas określony?. Często na ten rodzaj zatrudnienia decydują się studenci oraz uczniowie.Pracownik na pół etatu nie może stracić zatrudnienia z dnia na dzień, jak może mieć to miejsce choćby w przypadku osób posiadających umowę zlecenie czy umowę o dzieło (obie podlegają Kodeksowi cywilnemu, a nie Kodeksowi pracy, jak umowa etatowa).Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego osoby zatrudnionej na część etatu.. Każda zatrudniona osoba powinna otrzymać od pracodawcy w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę informację o pozaumownych warunkach pracy.Aktualizacja informacji o pozaumownych warunkach pracy obejmuje:Zmiana czasu pracy z całego na pół etatu Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.03.2012 Pracownik jest zatrudniony w mojej firmie od 26 lat..

Dostałam zmianę warunków pracy z całego na pół etatu.

z zasadą niedyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do pracowników na cały etat — Twój staż pracy, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu daty nabycia praw emerytalnych .Pan Jan Kowalski, zatrudniony jest na cały etat (8 godzin) ma umowę na dwa lata od 01.01.2008 do 31.12.2009 z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jego stawka to 16,00 zł brutto na godzinę i teraz chcemy mu skrócić wymiar czasu pracy do pół etatu (tj. 4 godziny).. Wystarczy zawrzeć porozumienie stron, a gdy pracownik się nie zgadza na nie, wręczyć .Pracownik, w zależności od okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego.. Mam takie pytanie.. Jakbyś znalazła chwilkę to byłbym wdzięczny za pomoc.Zgodnie z art. 186 (8) § 3 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez pracodawcę - zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem .- wymiaru czasu pracy, - zmiany z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.7 dni urlopu za pracę na 3/5 etatu + 11 dni za pracę w ramach całego etatu = 18 dni urlopu, tj. 144 godziny..

Czas obowiązywania umowy to 2 lata.

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.. Przy formułowaniu treści umowy o pracę należy dokładnie określić wymiar czasu pracy.§ zmiana warunków umowy o pracę z 1 etatu na 1/2 etatu po zakonczeniu umowy (odpowiedzi: 4) Witam 30 listopada wygasła mi umowa o pracę na czas określony, kolejna powinna być na czas nieokreślony.. Gdy pracownica z powodu ciąży pójdzie na zwolnienie, pracodawca może zatrudnić na jej miejsce zastępcę.ZMIANA ETATU Młode mamy i osoby, którą chcą pracować mniej przez pewien czas, często korzystają z możliwości zmiany umowy o pracę z całego etatu na połowę.. Od lat choruję na CHAD w związku z sytuacją czekającej mnie utraty części dochodów, mój stan psychiczny uległ pogorszeniu i lekarz zaproponował mi L4.Zmiana umowy: z czasu nieokreślonego na 3/4 etatu.. Witam, pracuję w firmie już 4 lata i pracodawca chce mi zmienić umowę z czasu nieokreślonego na umowę 3/4 etatu.. Zmiana umowy powinna mnie obejmować 3 miesięczne wypowiedzenie, czy od najbliższego miesiąca muszę już przejść .Aby zmienić wielkość etatu, nie trzeba rozwiązywać dotychczasowej umowy o pracę i zawierać nowej.. Jeżeli sytuacja jest taka, że nie ma pracy, wysyłani jesteśmy na 1/2 etatu, czyli tzw. bezpłatne.Wynagrodzenie z 3/4 na 100% przy wynagrodzeniu ciążowym .. Witam serdecznie.. W przypadku, gdy w ciągu roku zmieni się jemu czas pracy np. z pełnego etatu na ½ etatu, wymiar urlopu należy obliczyć oddzielnie dla każdego z tych okresów, a następnie zsumować wyniki.Zgodnie z art. 42 § 3 Kodeksu pracy w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę co najmniej przez 6 miesięcy.. Od 15 maja do 7 września jest na urlopie bezpłatnym.Normy czasu pracy dla pracownika na ½ etatu ustala się w umowie o pracę, określając limit dopuszczalnej liczby godzin ponad wymiar (art. 151 §5 Kodeksu pracy).. Praca trwa od 3 miesięcy.. Posiadamy aneksy, iżw miare potrzeby pracujemy 8 godzin dziennie.Tak jest od 12 lat.. Zatrudnienie kierowcy na pół etatu Praca na 3 zmiany zastąpiona 4 .. Różnice związane z pracą pracownika pełnoetatowego i zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin mają charakter ilościowy.. Ma prawo do 26 dni urlopu w roku.. Jeśli umowa w niepełnym wymiarze czasu pracy takich norm nie zawiera, to przyjmuje się, że pracownika obowiązuje standardowa, dobowa norma (czyli 8 godzin).Praca na pół etatu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt