Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o przepisanie ocen .. zarządzenia 135/2020.doc; .. powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę z przedmiotu.. Wniosek o nadzwyczajne powtarzanie rokuPodanie o zwrot opłaty dot.. podanie ogólne JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński.. Dodatkowo w tym semestrze też sie nie popisałam i nie mam zaliczonych 2 przedmiotów.. Formularz_Przeniesienie z Innej Uczelni/Zmiana Kierunku/Specjalności.. Sprawy związane z praktykami studenckimi.. Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne / rozłożenie płatności na raty.. Podanie o przyznanie IOS.. Realizacja przedmiotów powyżej tej puli jest odpłatna wg stawek za powtarzanie przedmiotów .Podanie o udzielenie urlopu (okolicznościowego, bez podania przyczyny, zdrowotnego, zawodowego, wychowawczego) (docx) Podanie o usunięcie z listy skreślonych (docx) Podanie o przepisanie ocen (docx) Podanie o zmniejszenie opłaty za powtarzanie przedmiotu/semestru (docx) Podanie o rozłożenie płatności na raty (docx)PODANIE dotyczy warunkowego zaliczenia semestru z warunkowym wpisem na semestr kolejny .. powtarzanie przedmiotu.. podanie_o_ios .. Opłaty: tak.. podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej.. Wzór podania o warunkowy wpis (30 dni) Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej..

Podanie o powtarzanie przedmiotu.

Powtarzanie tego samego przedmiotu jest uprawnieniem jednorazowym.. Formularz_Wznowienie_Studiów.. Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis, bądź też: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru.. Informujemy, że studenci decydujący się na powtarzanie semestru letniego w roku akademickim 2019/2020, są zobligowani do złożenia stosownego podania (dotyczy to osób, które tego podania jeszcze nie złożyły), a także do złożenia oświadczenia o podjęciu studiów we właściwym dziekanacie w terminie do 15 lutego 2020 roku.Podanie o powtarzanie przedmiotu; Podanie o powtarzanie roku/semestru; Wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej; Wniosek o zaliczenie komisyjne / egzamin komisyjny .. Wniosek o wpis warunkowy na podstawie 50 pkt ECTS.. Przy powtarzaniu przedmiotu rocznego, student jest zobowiązany powtórzyć tylko .Collegium Mathematicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań, tel.. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym; Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej z powodu niezrealizowania praktyki (dotyczy roku akademickiego .Podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis a podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru to dwie zupełnie różne formalności..

podanie_o_powtarzanie_przedmiotu .

Wzór podania o urlop.Wniosek o przepisanie oceny z przedmiotu.. Podanie o zmianę seminarium podanie_o_zmiane .podanie o powtarzanie przedmiotu/ów; podanie o powtarzanie roku lub semestru; podanie o udzielenie urlopu od zajęć; podanie o wznowienie studiów, przez studentów studiujących w ALK; podanie o przeniesienie z innej uczelni; wniosek o IOS; wniosek o realizowanie zajęć awansem; wniosek o wyznaczenie egzaminu komisyjnego; podanie ogólne .Title: Podanie o powtarzanie przedmiotu Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: [email protected] Created Date: 9/16/2008 6:48:00 PMpodanie o powtarzanie przedmiotu.. Formularz Urlop_Dziekański.. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego.. Wzór harmonogramu IOS.. Formularz_Ponowne_Powtarzanie_Roku.. Otóż nie mam zaliczonego jednego przedmiotu z semestru 2 (egzamin i ćwiczenia).. podania wspólne.. *) niepotrzebne skreślić .Częstochowa, dn. .. 20 ….. r. Imię i nazwisko.. Pierwszy przypadek wiąże się z sytuacją, gdy tylko jeden przedmiot w danym semestrze został niezaliczony, w drugim - liczba przedmiotów może być większa.Podanie o powtarzanie przedmiotu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/26/2009 1:05:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w Poznaniu Other titles: Podanie o powtarzanie przedmiotuTitle: Podanie o powtarzanie przedmiotu Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: pcz Created Date: 12/13/2011 1:22:00 PM Other titles: Podanie o powtarzanie przedmiotuwzór podania o przedłużenie terminu zaliczenia, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru lub roku.doc [ ] 42 kB: wzór podania o zaliczenie przedmiotu z innej Uczelni.doc [ ] 32 kB: wzór podania o zgodę na egzamin komisyjny.doc [ ] 25 kB: wzór podania o przywrócenie na listę studentów (anulowanie skreślenia).doc [ ] 22 kBSkreślenie z listy studentów, egzamin poprawkowy, warunek, powtarzanie roku, powtarzanie przedmiotu - o co chodzi?.

Wzór podania o powtarzanie semestru.

Chcę powtarzać rok, bo mam dwa warunki do których .Witam, Jestem studentką 3 semestru i znalazłam się w sytuacji, w krórej nie wiem co mam zrobić.. Myślałam żeby złożyć podanie o powta.Podanie o powtarzanie przedmiotu niezaliczonego z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym (tzw. warunek) a) Student może złożyć wniosek najpóźniej 7 dni po datach ogłoszonych w kalendarium WNS b) Student może wnioskować o powtarzanie nie więcej niż 3 przedmiotów c) Jeden przedmiot można powtarzać tylko raz..

Wniosek o powtarzanie roku.

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Jednak niezaliczenie innego przedmiotu w kolejnym semestrze nie wyłącza możliwości uzyskania wpisu warunkowego na następny semestr.. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.. (Data i czytelny podpis studenta) Załączniki: - Indeks i karta okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wszystkimi wpisami - także negatywnymi .Podanie o powtarzanie przedmiotu Podanie o skierowanie na powtarzanie semestru Podanie o egzamin komisyjny Podanie o udzielenie awansu Zasady przepisywania ocen.. podanie o dodatkowy termin zaliczenia.. Formularz Podania o Uwzględnienie Zaliczonego Przedmiotu .Title: Podanie o powtarzanie przedmiotu Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: WPPS Created Date: 9/16/2008 6:48:00 PM Other titles: Podanie o powtarzanie przedmiotuPOWTARZANIE SEMESTRU.. Podania kierowane do Prodziekana ds. dydaktycznych.. Podanie o przywrócenie terminu.. Dyplom.. Formularz_Wznowienie_Studiów_dla_Obcokrajowców.. podanie ogólne Dziekan dr hab Jakub Takosoglu, prof. PŚk.Wzór podania o powtarzanie przedmiotu.. Kierunek: ………………….….. Rok studiów: .. Studia: I stopnia/II stopniaPodanie o zaliczenie zrealizowanego wcześniej przedmiotu należy złożyć na początku semestru, do podania należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie zaliczenia z przepisywanego przedmiotu (np. wydruk karty przebiegu studiów)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt