Pzu deklaracja przystąpienia do współubezpieczonego
Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 1/3 Nr polisy OMS/Nr polisy lekowej Nr deklaracji OMS/Nr deklaracji lekowej DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIANr polisy Nr deklaracji.. * Gwarantowane paramtery dostępności: do 2 dni do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: do 5 dni do specjalisty.Deklaracja dla swej ważności wymaga podpisania przez wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia.. Zapoznałem/-am się z dokumentami - wypełniam formularzPracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat oraz: nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych, jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.. 4 oraz, że chce sko - rzystać z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.. % 3 %kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al.. Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole) zmiany zakresu ubezpieczenia / świadczeniodawcy.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU Życie SA moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia zawartych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia - w celu przystąpienia oraz wykonywania umowy ubezpieczenia, a także przekaza-6.. .Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO / o DEKLARACJA ZMIANY DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PZU OPIEKA MEDYCZNA S Określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.przystąpienie ubezpieczonego lub współubezpieczonego do umowy ..

Data 4 Podpis współubezpieczonego bądź przedstawiciela ustawowego 2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU Życie SA moich danych osobowych dotyczą-cych stanu zdrowia zawartych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia - w celu przy-Deklaracja przystąpienia.. Jana Pawła II 2 001 Warszawa pzu.pl inolinia: 801 102 102 1/3 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole) ZMIANY ZAKRESU ŚWIADCZEŃ .kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al.. Pani Pan Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię .. stąpić do ubezpieczenia przed odebraniem od nich deklaracji przystąpienia; 2) ekazywaćprz ubezpieczonym i współubezpieczonym, w formie .Deklaracja przystąpienia/zmiany dla współubezpieczonego bez zdolności do czynności prawnych (dla dzieci pracownika Pekao SA do 18 roku życia lub innego członka rodziny bez zdolności do czynności prawnych) dla członków rodzin pracownika Banku Pekao SA.. zmiany uposażonych -Witamy na stronie elektronicznego Rejestratora Ubezpieczeń PZU.. Warto poznać korzyści wynikające z naszego ubezpieczenia.. Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S DEKLARACJA ZMIANA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO Określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PZU OPIEKA MEDYCZNA S DEKLARACJA ZMIANA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO Określenia, które zostały zdefiniowanew ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu..

Deklaracja przystąpienia dla ubezpieczonego; Deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonegoNr polisy 709 444 675 Nr deklaracji.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DEKLARACJA ZMIAN Typ ubezpieczenia Indywidualny Rodzinny Partnerski Rodzic K M Ubezpieczony Główny Nazwisko: Imię (imiona): .. 50% zniżki na konsultacje lekarzy 19 specjalizacji oraz 20% zniżki nawet na 87 badań i zabiegów.801 102 102 pzu.pl 1 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCHnie jest prawdziwe a mimo to przystąpisz do ubezpieczenia, PZU Życie SA, zgodnie z art. 815 Kodeksu cywilnego, może odmówić Ci świadczenia.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU Życie SA moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia zawartych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczeniaDEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PZU OPIEKA MEDYCZNA S DEKLARACJA ZMIANA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO .. Zdrowia do przekazania do PZU Życie SA nazw i adresów świadczeniodawców, którzy udzielili mi lub moim małoletnim dzieciom świadczeń opieki zdrowotnej.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 1/3 Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPI ENIA DO GRUPOWEGO UB EZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S, GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA1 DEKLARACJA CELU Ubezpieczenie Zdrowotne PZU dla członków SWRN - OPIEKA MEDYCZNA S * Umawianie wizyt i usług poprzez infolinię PZU POMOC - kontakt pod numerem: * Do ubezpieczenia mogą przystąpić odoby max..

7. Osoba przystępująca do ubezpieczenia składa ubezpiecza-jącemu deklarację przystąpienia, w której oświadcza, że spełnia kryteria przystąpienia, o których mowa w ust.

Oświadczenia Współubezpieczonego 3/Rodzica tak* tak* tak* Sąd Rejonowy dla m.st .DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: .. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU Życie SA moich danych osobowych podmiotom z grupy PZU, tj. PZU SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, .. Ubezpieczenie może objąć również małżonka pracownika oraz jego pełnoletnie dzieci.skorzystać z aplikacji mobilnej PZU (do pobrania w App Store i Google Play).. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S .. dotyczących stanu zdrowia zawartych w deklaracji .nie jest prawdziwe a mimo to przystąpisz do ubezpieczenia, PZU Życie SA, zgodnie z art. 815 Kodeksu cywilnego, może odmówić Ci świadczenia.. Zapoznaj się z Polityką prywatności oraz Zasadami bezpieczeństwa informatycznego.Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.. I Dane dotyczące ubezpieczonegoOsoba przystępująca do ubezpieczenia składa PZU Życie SA deklarację przystąpienia, w której oświadcza, że spełnia kryteria przystąpienia, o których mowa w ust..

Deklaracja przystąpienia dla ubezpieczonego; Deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonego; Informacja Administratora Danych Osobowych - PZU Życie SA; Dokumenty informacyjne.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie OPIEKA MEDYCZNA S. i ubezpieczeń dodatkowych.. 5 oraz, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jejDeklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S .. podpis współubezpieczonego bądź przedstawiciela ustawowego 4) dd -mm r r r r dd -mm r r r r .. i przekazywania ich do PZU Życie SA (oświadczenie dotyczy wyłącznie osoby formalnie związanej z ubezpieczającym).. Ta strona używa plików cookies!. Broszura informacyjna; Prezentacja - Program Policja 2015; Informacja odnośnie odpłatności za badania diagnostyczne i leki; Ogólne .Numer deklaracji *97160101* DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PZU OPIEKA MEDYCZNA S DEKLARACJA ZMIANA Określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 1 Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S, GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA LEKOWEGO OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCHAneks z dnia 09-04-2019 r. do Programu Ubezpieczeniowego Policja 2015; Postanowienia_dodatkowe z dnia 19-03-2020 do Programu Ubezpieczeniowego Policja 2015; Procedura zawarcia ubezpieczenia; Deklaracje i przykłady wypełnień.. Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole) ( zmiany zakresu ubezpieczenia ( zmiany danych ubezpieczonego ( zmiany uposażonych -PZU Życie SA może wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpie-czenia osoby, która ukończyła 67 rok życia.. Ochrona wygasa w 68 roku życia.. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S. i ubezpieczeń dodatkowych.. Twoje korzyści.. PZU Życie SA może wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia osoby, która ukończyła 64 rok życia.. zmiany danych ubezpieczonego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt