Deklaracja właściwości użytkowych 2019
Strona 4/6.. wsporcza.. Kombi Gres (Karta techniczna) Kombi Gres (Karta charakterystyki) Kombi Gres (Deklaracja właściwości użytkowych) [+] KOMBI KS2 - Zaprawa z trasem do spoinowania płytek klinkierowych i elewacyjnych.. Od 1 lipca 2019 roku wszystkie produkty znajdujące się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Nexler Premium 40H (PYE PV180 S40) 2.. Fabryka drzwi DERPAL.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 21/BB/2019 1.. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO: Gama TOPAZ.. Dokument potwierdzający zgodność właściwości użytkowych betonu deklarowanymi właściwościami zbiornika żelbetowego IRPOL 12m3KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr SR/03/2019 1.. Deklaracja właściwości użytkowych - DoP/FKA2-EU/DE/001Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi..

Deklarowane właściwości użytkowe: Lp.

Deklaracja właściwości użytkowych sporządzana jest według wzoru zamieszczonego w załączniku III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) i powinna zawierać następujące informacje:.. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO: Rury wodociągowe kielichowe klasy C25, typ TOPAZ, DN/OD 75 do 160, z żeliwa sferoidalnego, z elastycznymi połączeniami kielichowymi jednokomorowymi TOPAZ.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: QIK Indeks MM d n - indywidualne oznakowanie dla danego typu i rozmiaru kształtki 3.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor LAMBDA MEGA WHITE EPS-EN 13163- T1-L1-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2- TR150 C typ wyrobu EPS 80 2.. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób ALFA FR MASTIC przeznaczony jest do przywracania odporności ogniowej ścian sztywnych oraz stropówDEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/2019/S/C 1. ul.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 29/C/2019 szerokość 990 [mm], wysokość w zależności od typu elementu - Elementy ściany oporowej typu L100 do L300 - projekt konstrukcyjny 150 [mm] Wymiary lica [szerokość x wysokość] Wytrzymałość betonu na ściskanie Deklarowane właściwości użytkowe 30/37 [N/mm2]Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi..

3.Deklaracja właściwości użytkowych Nr: AGSO - 1/2019 1.

Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową albo europejską ocenę techniczną.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 02/2013/2019 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty styropianowe EPS S 038 Fasada EPS-EN 13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie Producent DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy S.J.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Złączki zaprasowywane z tworzywa PPSU do rur wielowarstwowych PE-RT II/AL/PE-RT II 2.. Zapraszamy wkrótce.. Deklaracja właściwości użytkowych to dokument zawierający najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości, przy czym ich zakres precyzuje Rozporządzenie 574/2014.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Piasek płukany 0-2 mm - Łagów 2.. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem zastępującym dotychczas obowiązujące deklaracje zgodności DZ. określenie typu wyrobu dla którego sporządzona została DoP, poprzez nadanie indywidualnego .Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01/2019 Strona 2 z 2 6.. Fabryka Drzwi DERPAL Zbigniew Woś jest producentem drzwi wykonywanych w 100% z naturalnego drewna sosnowego i dębowego..

2/2Deklaracja właściwości użytkowych - jakie informacje powinna zawierać .

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowy i żelbetowy element studni monolitycznych kanalizacyjnych do średnicy 1200 mm 2.. Klasa odporności ogniowej - (EI TT) Ściana z częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową, .. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 113-CPR-2019/05/31 1.. Wspomniane wcześniej rozporządzenie, nakłada obowiązek sporządzenia DWU przez wszystkich .03 1 krajowa deklaracja wŁaŚciwoŚci uŻytkowych nr wik/07/2019 1. nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: włazy viatop m standard, klasy d400, z żeliwa sferoidalnego.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Masa ogniochronna ALFA FR MASTIC 2.. Producent:DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH _SIATKA Rigips MOLD X-HYDRO FibaTape - siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm 447.77 KB DWU_Przekladka_z_korka_100_20190909.pdf9.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Płyty styropianowe EPS 70 038 Dach Podłoga EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)3KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/2019 1..

2016 poz. 1966), wraz z późniejszymi ...Deklaracja właściwości użytkowych 3/2019 1 z 2 1.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie 3.. 2. oznaczenie typu wyrobu budowlanego:Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 6 - uchwyty rynnowe systemy PVC-U Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 7 - osadnik Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 8 - Galeco NOVA10/2019 - DE/pl Ściana podatna.. - DWU, poza niepowtarzalnym numerem dokumentu, powinna zawierać kod identyfikacji produktu oraz jego zamierzone zastosowanie, dane producenta .Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu.. Mając na względzie różnorodność wymagań naszych klientów, ofertę wzbogaciliśmy też o .Kombi Flex (Deklaracja właściwości użytkowych) [+] KOMBI GRES - Elastyczna, odkształcalna zaprawa klejąca.. Szczegóły montażu.. W imieniu producenta podpisał: Sylwester Rajewski w Gdyni dnia 31.05.2019 r. Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna .deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.. Odporność na uderzenie ≤150 mm 3.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/ŁAG/2019 1. montażu Sposób montażu.. KOMBI KS2 (Karta techniczna)Nowy wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych W dn. 21.02.2014 r. Komisja Europejska zmieniła załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.Krajowa deklaracja właściwości użytkowych zbiornika 12m3 1/-12-/2019.. Artykuł nie posiada jeszcze treści.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących doDeklaracja właściwości użytkowych 1/2019.. Miejsce .. W imieniu producenta podpisał: Tomasz Gutowski Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych Warszawa, 01.03.2019 Wydanie 2DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 005-CPR-2019 1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PV-RPS-C40/50-KL150-N5-XA1-XF1-KLIN 2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Odprowadzanie ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, grawitacyjnie lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem, w rurociągach przede wszystkim podziemnych.Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt