Umowa lojalnościowa po odbytym szkoleniu
Przedsiębiorstwa zatrudniające młodych, początkujących pracowników, bardzo często decydują się na wysyłanie ich na szkolenia.. Pytanie: Prowadząc Salon Fryzjerski, zacząłem kierować pracowników na kosztowne szkolenia w branży.. Z kolei, opisane w dokumencie zasady nie mogą być mniej korzystne dla niego, niż przewiduje to art. 103[5] kodeksu pracy.Zastanawia mnie, czy jeżeli pracodawca nazwie rzeczone szkolenie po imieniu \"przyuczeniem do stanowiska\" i nowy pracownik to podpisze, to taka umowa lojalnościowa, będzie prawomocna, bo przedstawia faktyczną typ szkolenia który się odbył, czy też wciąż możliwa do unieważnienia na podstawie kodeksu pracy?Umowa lojalnościowa po odbyciu szkolenia .. PRZYKŁADOWE ZAPISY UMOWY .Ponad rok temu miałem szkolenie, wszystko pięknie ładnie, po całym odbytym szkoleniu dostaliśmy na zakończenie umowy lojalnościowe na ok 460zł na 3 lata.. Można ją rozdzielić na dwa rodzaje - obowiązującą podczas pracy u danego pracodawcy i po jej zakończneiu.Mam podpisaną umowę o pracę na okres próbny (na 6 m-cy).. Zobacz także: Studia finansowane przez pracodawcę a umowa lojalnościowa• wysokość wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy (jeśli wówczas umowa lojalnościowa będzie obowiązywać), nie niższa niż 25% pensji pracownika, a także tryb jego wypłacania (np. miesięczny), • zasady rozwiązania umowy (np. zapis o konieczności zwrócenia kosztów szkolenia czy wypłacenia odszkodowania),szkolenia z przyczyn określonych w pkt..

Jak powinna wyglądać umowa lojalnościowa pomiędzy nami regulująca koszty szkolenia?

.Temat: Szkolenie zakończone certyfikatem a umowa lojalnościowa Witam serdecznie, Firma w której pracowałem zasponosorowała mi szkolenie za które podpisałem umowę lojalnościową.. Obecnie jest czerwiec, a pracodawca chce, abym dopiero teraz podpisał umowę lojalnościową dotyczącą tego .Wiadomo, że jeśli pracownik zerwie umowę lojalnościową z pracodawcą, który zapłacił za jego szkolenia czy studia podyplomowe, musi ponieść pewne koszty.. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych - wzór umowy.. Szkolenie skończyło się w marcu.. Proszę o pomoc w sprawie umowy lojalnościowej po odbytym szkoleniu, z datą sprzed prawie 3 miesięcy, dodam, że po szkoleniu nie mam żadnego certyfikatu, ani potwierdzenia - tzn moja obecna firma mówi, że może mi .Zwrot kosztów szkolenia - Niezależnie o tego, czy zapis o zwrocie kosztów szkolenia znajdzie się w umowie, w sytuacji ciężkiego naruszenia obowiązków, pracownik musi zwrócić pieniądze.. Jeżeli w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, Pracodawca rozwiąże z Pracownikiem umowę oCzy umowa lojalnościowa zależy od długości trwania szkolenia, a pracownik musi ją podpisać?. Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plUmowa o zakazie konkurencji..

Zazwyczaj umowa taka określa precyzyjnie czas, przez jaki obowiązywać ma tenże zakaz.

Zgodnie z art. 103(4) § 1 Kodeksu pracy umowa lojalnościowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z faktem, że pracownik zamierza podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. przez: barbarka110 | 2014.10.8 11:55:56 Witam, pracuję w firmie od ponad roku.. Przy zawieraniu umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe trzeba pamiętać o zapisach doprecyzowujących przyznawanie poszczególnych świadczeń przez pracodawcę, określeniu procedury udzielania urlopu szkoleniowego i niezbędnych zwolnień na uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.Umowa lojalnościowa po odbytym szkoleniu.. Czy mogłaby to być na przykład pożyczka?Wiele firm, a zwłaszcza korporacji, zatrudnia pracowników tylko pod warunkiem podpisania umowy lojalnościowej.. Jednak żeby po wytrenowaniu takich nowo przyjętych osób nie stracić ich np .Dyskusje na temat: umowa o dzieło a lojalka po odbytym szkoleniu - i inne problemy.. Żadna (ani częściowa, ani pełna) nieobecność na szkoleniu, żadnego ze słuchaczy, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny szkolenia.Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.. Proszę o podanie wzoru umowy lojalnościowej do zawarcia z pracownikiem jako załącznika .Takie szkolenia pracodawca wycenia zgodnie z zasadami racjonalizmu, a pracownik po każdym odbytym szkoleniu potwierdza fakt jego odbycia własnoręcznym podpisem..

odpisałam umowę lojalnościową po szkoleniu, która mówi, że mam przepracować okres 2 lat dla firmy.

Czas trwania umowy szkoleniowej.. Po 2 tygodniach pracy w jednym z banków jadę na szkolenie gdzie będę miał w umowie zapis iż jeżeli w ciągu roku wypowiem umowę lub z mojej winy pracodawca mnie zwolni, albo nie podejdę do egzaminu po szkoleniu będę zmuszony zwrócić około 5000PLN (koszty szkolenia)Umowa lojalnościowa zawierana jest z reguły jako uzupełnienie umów o współpracy, umów zlecenie lub innych podobnych z których wynika możliwość samodzielnego działania wykonującej czynności strony umowy nie tylko na rzecz zlecającego, lecz również na własną rzecz lub na rzecz innych osób.UMOWA SZKOLENIA Zawarta w Warszawie, w dniu .. r. pomiędzy .. Dokument taki zakazuje zatrudnienia w konkurencyjnym przedsiębiorstwie po rozwiązaniu umowy z obecnym pracodawcą.. Jeśli tak się nie stanie, wówczas muszę zwrócić koszt szkolenia, lub proporcjonalną jego wartość w stosunku do okresu jaki pozostanie mi do przepracowania.1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczejumowa lojalnościowa, zakaz konkurencji.. Szkolenie kończyło się odpowiednim certyfikatem.. Przepisy Kodeksu pracy nie różnicują możliwości zawarcia tzw. umowy lojalnościowej od długości trwania szkolenia..

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracyumowa lojalnościowa po szkoleniu .

Po zdaniu egzaminu i w okresie oczekiwania na certyfikat, złożyłem wypowiedzenie.Z pewną młodą osobą zawarłam umowę-zlecenie.. Chciałbym zabezpieczyć się po ukończeniu cyklu tych szkoleń przed nagłym odejściem personelu z firmy.. Czy można bez konsekwencji odejść z pracy na takich warunkach?. a,b,c i d, Pracownik zobowiązany jest do zwrotu pełnych kosztów kursu opłaconego przez Spółkę, czyli 3500 zł.. Nie jest więc wykluczone zawarcie takiej umowy w sytuacji, gdy szkolenie trwa kilka miesięcy, jak również jeden dzień.Umowa lojalnościowa z pracownikiem.. Po drugie, pracownik nie jest niewolnikiem i ma prawo zmienić pracę, a wiadomo że każdy pracuje w jakiejś branży i jak zmienia pracę, to najczęściej wewnątrz branży.Strona 1 z 3 - Lojalka -szkolenie a koniec umowy terminowej - napisał w Zarządzanie personelem: Witam wszystkich i rozpaczliwie proszę o pomoc.. Ok podpisałem nie ma problemu, po ok pół roku firma wysłała nas znów na szkolenie, kurs zakończony i cisza, nagle po ponad pół roku dostajemy do podpisania umowy .jest to oczywiście całkowicie nielegalne - po pierwsze, musieliby płacić za to po rozwiązaniu umowy o pracę, a nie płacą.. Chciałabym tę osobę wysłać na szkolenie, za które zapłacę, a następnie chciałabym potrącać z wynagrodzenia tej osoby 1/12 ceny szkolenia.. Sytuacja wygląda następująco .Pracownik ma umowę na czas określony 14-05-2010 do 13-05-2012 między 13 a 26 .03.2011 r. odbył szkolenie -była nalliczona delegacja zwrot kosztów dojazu .Temat: Umowa lojalnościowa- zwrot kosztów szkolenia Odnawiam wątek.. Po kilku wizytach u kierownika, chłopak przyniósł KSEROKOPIE umowy lojalnościowej, na której widnieje tylko imię i nazwisko (jego) w lewym górnym rogu, nazwa .. Będzie on zmuszony do zwrotu wypłaconych przez pracodawcę świadczeń, jeśli: ·Umowa lojalnościowa jest umową, jaką może zawrzeć pracodawca z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.. Poczytałam trochę na ten temat i muszę się upewnić.. Szkolenie odwołane po tym terminie jest pełnopłatne.. Po dwóch miesiącach zostałam pełniącym obowiązki kierownika, dostałam nową umowę o pracę.mój chłopak jakiś czas temu podpisał umowę lojalnościową - pominę fakt, że dostał ją do podpisania już po szkoleniu oraz nie otrzymał równobrzmiącego egzemplarza..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt