Podanie od firmy białoruskiej turystycznej
Wiza Biznesowa (wielokrotne krótkoterminowa do 90 dni pobytu):Wiza turystyczna do 10 dni bez zameldowania (jednokrotna): a) podanie (ходотайство) od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś Dła kierowców (czlonków ZMPD):Biuro w Katowicach, Rynek 12 pośredniczy w wizach do Rosji, Chin i innych krajów.. rosyjskim, strona z podanym adresem zamieszkania i tel.. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku: do 5 dni roboczych.. Chcąc pojechać na Białoruś musimy mieć zaproszenie od jakiejś osoby mieszkającej na Białorusi (wiza prywatna) lub podanie od białoruskiej firmy turystycznej (wiza turystyczna).. Zaproszenie na białoruską wizę turystyczną do nabycia w BP AREATOUR (ul.Takie podanie musi wystawić białoruska firma turystyczna, z którą trzeba podpisać umowę.. Wszystkie formalności załatwisz na miejscu bez wysyłania swoich dokumentów.. W przypadku wyjazdu na okres pobytu do dziesięciu dni potrzebne jest również potwierdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym, nie są akceptowane potwierdzenia rezerwacji wydrukowane z systemów internetowych jak Booking.com .By otrzymać jednokrotną wizę turystyczną wymagane jest podanie od firmy białoruskiej turystycznej lub - w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni - potwierdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym..

Takie podanie od firmy białoruskiej jest niezbędne.

W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy KRÓTKOTERMINOWEJ (na 3 miesiące) wielokrotnego przekroczenia granicy wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty: - podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał) lub ksero paszportu osoby zapraszającej (w przypadku wizy prywatnej) - na żądanie konsula.. Pomaga w w uzyskaniu zaproszeń, voucherów i poparć wizowych.. polisa NNW i KL Signal Iduna S.A. - wystawia nasze Biuro; Wiza prywatna - skan 3 stron paszportu osoby zapraszającej z Białorusi ( strona ze zdjęciem, strona z danymi osobowymi w jęz.. pobyt do 10 dni - potwierdzenie rezerwacji hotelowej za pośrednictwem systemów internetowych np. booking.com; pobyt powyżej 10 dni - podanie od białoruskiej firmy turystycznej pobierz druk .. do tej osoby)Wiza Turystyczna (jedno i dwukrotne do 30 dni pobytu): a) podanie od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś Dokumenty złożymy w Ambasadzie Białorusi w Warszawie (ul.Podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym z dokładną nazwą , adresem i telefonem firmy na Białorusi Wielokrotna 3-miesięczna: Oryginał zaświadczenia z firmy ( na papierze firmowym ) potwierdzający zatrudnienie danej osoby w firmie, włącznie z podaniem stanowiska pracownika, wystawione przez osobę zarządzającąKonsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w podanie od firmy białoruskiej (na przykład: wypis /oryginał/ z Rejestru państwowego osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś o rejestracji firmy białoruskiej lub kopię zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej .dokumenty niezbĘdne dla uzyskania wizy niezaleŻnie od celu podrÓŻy: 1.Wniosek wizowy: Formularz wniosku ( doc , pdf ) ze strony internetowej Ambasady Białorusi należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować (w wyjątkowych przypadkach wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem).Wiza biznesowa dedykowana jest dla osób, które wyjeżdżają na spotkania biznesowe, serwisy, audyty itp. do białoruskich firm..

Podanie od białoruskiej firmy turystycznej wzór.

Wymagania: Należy złożyć:-wypełniony i podpisany wniosek wizowyPodanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym z dokładną nazwą , adresem i telefonem firmy na Białorusi POBIERZ Wielokrotna 3-miesięczna .. Oryginał zaświadczenia z firmy ( na papierze firmowym ) potwierdzający zatrudnienie danej osoby w firmie, włącznie z podaniem stanowiska pracownika, wystawione przez osobę zarządzającąPrzy ubieganiu się o wizę trzeba przedstawić podanie od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni niezbędne jest potwierdzenie rezerwacji hotelu.Wiza turystyczna.. Uzyskanie wizy prywatnej możliwe jest również, jeśli posiadamy oficjalne zaproszenie .W celu otrzymania służbowej wizy długoterminowej rocznej, wielokrotnego przekroczenia granicy wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty: - podanie (oryginał) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych .- podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym ..

Profesjonalizm i bezpieczeństwo.-Voucher turystyczny/podanie od białoruskiej firmy turystycznej.

zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.. W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy turystycznej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty: - podanie od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni niezbędnę jest podtwerdzenie rezerwacji hotelu;Podanie od białoruskiej firmy turystycznej Zobacz wzór; Zdjęcie - na wprost, na jasnym tle, 3,5×4,5cm, bez okularów i nakrycia głowy Zobacz przykład; Ważne informacje: Konsulat w Warszawie jest otwarty od Poniedziałku do Piątku W trybie normalnym .Należy zacząć od tego, że nie możemy od tak wystąpić o wizę.. IV.W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej do 30 dni: - podanie od firmy białoruskiej turystycznej; lub - w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni podtwerdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym.W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej konieczne jest podanie od białoruskiej firmy turystycznej..

Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.

ważna wiza do państwa docelowego; Wiza prywatna jednokrotna, dwukrotna, wielokrotna do 90 dni lub roczna - płatnaubezpieczenie zdrowotne firmy Europa na wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy - możliwość zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem naszego biura.. Wiza D wielokrotna z okresem ważności maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym: 1.. Cena wizy jednokrotnej ważnej 2 miesiące: 60 EUR.. MSZ przed podróżą zaleca wykupienie polisy turystycznej na Białoruś Można kupić ją w kolejnym kroku po wypełnieniu wniosku wizowego lub bezpośrednio na naszej stronieZnajdują się na niej: podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady, kopia umowy pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony .podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (w przypadku wizy służbowej) - na żądanie konsula; zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał) lub ksero paszportu osoby zapraszającej (w przypadku wizy prywatnej ) - na żądanie konsula.Wiza turystyczna, Białoruś - Jeśli wybieramy się na Białoruś w celach turystycznych, przy aplikowaniu o wizę potrzebne nam będzie podanie od białoruskiej firmy turystycznej lub w przypadku wjazdu na okres 10 dni - potwierdzenie rezerwacji hotelu.. Miejsce składania dokumentów: Ambasada Republiki Białoruś W Warszawie.. Do uzyskania tej wizy potrzebujemy zaproszenia wystawionego na specjalnym blankiecie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt