Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
brak pisemnej deklaracji oznacza rezygnacjĘ z uslug przedszkola w nowym roku szkolnym.DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej .DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 „Baśniowa Kraina" przez dziecko:Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.. Deklaruję, że moja/mój córka/syn Imię i Nazwisko dziecka.. Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki.DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej .DEKLARACJA O REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO ŻORY Niniejszym potwierdzam rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO..

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego Pobierz.

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna .. Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres .DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszych potwierdzeniu woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).. ul. Konińska 48, 62-563 Licheń Stary.. prosimy o złożenie u nauczycielek w grupach wypełnionej Deklaracji Kontynuowania Wychowania Przedszkolnego.DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO* W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Dane identyfikacyjne dziecka imię nazwisko PESEL data urodzenia dzień miesiąc rok Adres zamieszkania dziecka kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr mieszkania n Telefon Adres e-mail DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW**DEKLARACJA WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Author: UM Sławków Last modified by: Admin Created Date: 3/2/2015 9:44:00 AM Other titles: DEKLARACJA WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGODeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego..

Aktualności z Facebook;DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego .

do godziny 12:00. deklaracje (do pobrania w zakładce „dokumenty" lub w formie papierowej w administracji, u nauczycieli).. Strony.. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.. Author: Przedszkole Miejskie nr1 Last modified by: dyrektor Created Date: 1/25/2016 12:32:00 PM Company: PM 1 Other titles: DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 w dniach 25.02 - 2.03. do godz. 16.00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają pisemną deklarację o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.Deklaracja - kontynuowanie wychowania przedszkolnego : (0 votes) Szczegóły.. Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu nr 105 "Wesoła Stopiątka".. nazwa przedszkola/szkoły podstawowejDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im..

24 Lutego 1863 Roku w Dobrej w roku szkolnym 2020/2021Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 1.

Imię i Nazwisko rodzica Adres do korespondencji Dyrektor Zespołu Szkół w Mętowie Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 1 Deklaruję, że moja/mój córka/syn Imię i Nazwisko dziecka w roku szkolnymktóre chcą kontynuować wychowanie przedszkolne muszą złożyć.. Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. W dniach od 25 lutego do 2 marca (do godziny 16 !). Wersja: Wielkość: 403.55 KB: Pobrany: 22: JęzykskŁadanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 odbywaĆ siĘ bĘdzie od 10 lutego do 21 lutego br. druki naleŻy pobraĆ u nauczycielek w salach..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka na podstawie art. 153 ust.

Brak złożonej deklaracji powoduje, że dziecko nie będzie mogło uczęszczać do przedszkola od września 2019r.Terminy składania deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego Luty 24th, 2020 | Author: Administrator Przypominamy : od 25 lutego (wtorek) do 2 marca do godz. 16.00 (poniedziałek) rodzice dzieci składają potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym -druk do pobrania deklaracja_o .DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego2 w roku szkolnym 2019/2020 w oddziale przedszkolnym w szkole: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W BOCHNI nazwa i adres szkoły przez moje dziecko: Imię i nazwiskoTermin składania deklaracji jest od 21 lutego do 28 lutego 2017 roku.. Uszatek · 24 lutego 2020 · Aktualności..Komentarze

Brak komentarzy.