Likwidacja firmy a duplikat faktury
A A A; Pytanie: W jaki sposób ująć w PKPiR oraz w ewidencji VAT duplikat faktury wystawionej we wrześniu 2017 roku (nie dotarł do firmy), jeżeli duplikat został wystawiony w styczniu, a dotarł do firmy w lutym 2018 roku?. Tagi: duplikat faktury firma podatek od towarów i usług spółki Zgodnie z § 49 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w .Dlatego też należy uznać, że podmiot, który wystawił w przeszłości fakturę jako podatnik VAT, jest obowiązany wystawić duplikat takiej faktury nawet po zamknięciu firmy, a obowiązek ten ciąży na nim do czasu upływu terminu takiego obowiązkowego przechowywania faktur.Czy można odliczać VAT z faktur wystawionych w dniu likwidacji firmy.. Chcę z końcem miesiąca zamknąć działalność gospodarczą (w US wskażę 30 kwietnia).. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania.. UzasadnienieDuplikat faktury wystawia się w przypadku gdy nabywca z różnych powodów zgubił lub zniszczył fakturę.. Jeżeli jednak na .Jeżeli faktury wcześniej nie otrzymałeś, nigdy nie trafiła do Twojej firmy (np. zaginęła na poczcie albo sprzedawca jej nie wysłał) i nie ująłeś jej w swoich odliczeniach, wtedy traktujesz duplikat tak jak standardową fakturę, otrzymaną po raz pierwszy.Uważam, że firma w przedstawionej sytuacji powinna skorygować podatek odliczony w miesiącu, w którym odliczyła podatek z faktury końcowej..

na firmę a likwidacja firmy?

To odrębny rodzaj faktury wystawiony ponownie przez sprzedawcę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury.. Nowe przepisy doprecyzowują sytuacje, w których należy je wystawić oraz kto jest do tego obowiązanym.Dodano 2015-01-31 15:00 przez Bartek1970.. Duplikat faktury jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie .Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT.. W przypadku wystawienia duplikatu faktury na życzenie drugiej strony transakcji (np. duplikat wystawia dostawca na życzenie nabywcy, który zgubił duplikat), duplikat u wystawcy można podpiąć pod fakturę pierwotną.U wystawcy duplikat wystawiony na żądanie nabywcy nie spowoduje zmiany w zakresie księgowania (pierwotnie faktura została już .Jeśli duplikaty i zagubione faktury dotyczą kosztów bezpośrednich, data ich rozliczenia zależy od tego, kiedy zostały osiągnięte związane z nimi przychody.. Zazwyczaj dokument taki wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy.. Z pytania nie wynika, aby duplikat określał inny niż pierwotny termin płatności.Likwidacja działalności a ZUS - wyrejestrowanie przedsiębiorcy i pracowników.. z ZUS na druku ZUS ZWUA w ciągu 7 dni od daty, od której wygasł tytuł do ubezpieczeń.Czy w przypadku zmiany nazwy firmy, duplikat faktury powinien zawierać aktualną nazwę firmy, czy też nazwę firmy wynikającą z kopii tej faktury ?.

Duplikat faktury - wzór.

- Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl - dyskusja na Grupach dyskusyjnych w eGospodarka.plSkarbówka nie wie, jak stosować przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów przy transakcjach do 450 złotych.. Ostatnia aktualizacja: 1 miesiąc temu w Faktury Tagi: duplikat, duplikat e-faktury, duplikat faktury, e-faktura, jak wystawić duplikat Duplikat faktury w większości przypadków wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy, jeżeli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie.Duplikat faktury wystawia się także wtedy, jeśli pierwotny dokument nie dotrze do nabywcy.. Opierając się na powyższych przepisach, organy podatkowe prezentują negatywne stanowisko aby rozliczać faktury otrzymane po likwidacji działalności.Najczęściej przywoływana jest w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2013 roku (nr ILPB1/415-133/13-4/AP):Zlikwidowałam działalność z dniem 30 września 2004 r., w tym też dniu sprzedałam środek trwały firmy - samochód.. W związku z likwidacją działalności gospodarczej należy dokonać wyrejestrowania: właściciela firmy, osoby współpracującej, pracowników.. Raz mówi, że do paragonu na małą kwotę faktury wystawiać nie trzeba, ale można; innym razem, że można, jeśli prosi o to klient..

Pierwsze dotyczy likwidacji firmy.

W urzędzie skarbowym dowiedziałam się, że likwidując działalność w dniu 30 września 2004 r. nie byłam już podatnikiem VAT i nie miałam prawa wystawiać faktury VAT, a podmiot kupujący samochód od wyrejestrowanego podatnika nie będzie mógł odzyskać VAT.Wydatki wynikające z duplikatu faktury mogą zatem, zgodnie z art. 22 ust.. Odliczenia podatku VAT dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.. Jeśli były to koszty pośrednie, to podatkowo będą rozliczone w dacie ujęcia ich w księgach - a w księgach powinny zostać ujęte:Pomoc ifirma Koszty działalności Jak zaksięgować otrzymany duplikat faktury Ostatnia aktualizacja: 3 lata temu w Koszty działalności Tagi: duplikat, duplikat faktury, księgowanie duplikatu Jeżeli pierwotna faktura dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, a następnie został wydany duplikat ze względu na jej zniszczenie lub zagubienie, wówczas duplikat nie będzie księgowany.W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury..

Dotyczy on zasad wystawiania duplikatów tych dokumentów.

Brak posiadania pierwotnego dokumentu jest sporym utrudnieniem - rodzi konsekwencje m.in. na płaszczyźnie VAT.. Sprzedaż auta po zamknięciu działalności.. Dodano: 3 kwietnia 2018.. Duplikat powinien być dokładnym odzwierciedleniem dokumentu pierwotnego którego dotyczy.Duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą zawierającą takie same dane jak w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem „duplikat".. Nabywca poprosił o duplikat faktury ale termin płatności oryginalnej faktury już upłynął.Pomoc ifirma Faktury Jak wystawić duplikat faktury?. Dowiedz się, w jaki sposób należy prawidłowo wystawić duplikat do uprzednio wystawionej faktury przychodowej w systemie wfirma.pl!W sytuacji, gdy otrzymamy informacje, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, została zgubiona lub uległa zniszczeniu możemy sporządzić duplikat faktury.. Należy zatem zastanowić się, czy od duplikatu można odliczyć podatek VAT.W rejestrze VAT i JPK duplikat faktury, o którym mowa, należy zaksięgować w dacie jego otrzymania (zakładając, że faktura pierwotna nie została przez spółkę otrzymana).. Aby wystawić duplikat faktury istotna jest znajomość jej struktury.Ujęcie duplikatu faktury, która nie dotarła do podatnika.. .Z początkiem 2013 r. ustawodawca zredagował na nowo par.. Czy mogę odliczyć VAT z tych faktur w deklaracji za grudzień 2007 r.Zatem, duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, zawierającą dane zawarte w kopii faktury, której oryginał uległ zniszczeniu albo zaginął, opatrzoną wyrazem „duplikat".. Daty wystawienia faktury korygującej oraz otrzymania duplikatu faktury korygującej nie mają zatem w mojej ocenie znaczenia z punktu widzenia momentu ujęcia korekty.. W celu wyjaśnienia co to jest duplikat faktury, oraz kiedy możemy go wystawić zapraszam do wpisu.Zgubione faktury i likwidacja firmy - napisał w Podatki, rachunkowość, prawo - INFORLEX.PL: Witam, mam trzy pytania.. W przypadku otrzymywania duplikatów faktur możliwe są - z punktu widzenia powstawania prawa do odliczania podatku naliczonego (z czym wiąże się konieczność .Księgowanie duplikatu faktury.. Z najnowszego stanowiska wynika zaś, że jednak nie można.. Krajowa Informacja Skarbowa wydaje sprzeczne interpretacje.. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności.Duplikat nie jest kopią faktury znajdującej się w posiadaniu sprzedawcy.. Jeżeli faktura korygująca nie dotarła, jej duplikat należy rozliczyć w miesiącu jego otrzymania, chyba że sprzedawca uznał ją za doręczoną wcześniej.Duplikat faktury wystawia się w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt