Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 2020




2 pkt 15, i art. 40 ust.. 2 pkt 15 i art. 40 ust.. Woj. Małopolskiego 2020 r. poz. 208 z 08.01.2020)Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).UCHWAŁA NR XVI/115/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie: dodany: 10:33, 03.07.2020: przez: Marcjan Biegajw sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.. UCHWAŁA NR XIV/199/19 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust.. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUchwała Rady Nr IX/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Rady Nr IX/84/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Radziłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUCHWAŁA NR 375/XXI/2020 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września .Uchwała nr XIV/143/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Uchwała Nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom..

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzieOd 1 grudnia 2020 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.

do Uchwały Nr XII/150/2015Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej.. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUchwała nr XVI/549/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. 2 pkt 15, art. 40 ust.. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.. To oznacza, że oszczędzając wodę każdy z nas będzie miał .Szukaj w tytule Aktu Wyszukiwanie zaawansowane Wyczyść pole wyszukiwania Szukaj Witryna „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe" używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk, dostosowywania widoków do preferencji użytkowników.Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 240/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.. § 7.Traci moc Uchwała Nr 155/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy orazUchwała Nr 52/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz..

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz.

Woj. Podk.. Na podstawie art. 18 ust.. 1 i art. 42 ustawy .Uchwała nr XXV/666/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu najbardziej sprawiedliwego z rozwiązań, które przewidują przepisy - system naliczania opłaty od ilości zużytej wody.UCHWAŁA NR XIX/352/2020 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust..

Inne informacje: W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczyna postępowanie ...Uzasadnienie.

2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje: § 1.Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/202/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wnioskowanymUCHWAŁA NR 0007.XIV.183.2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 6n ust.. Na podstawie art. 30 ust.. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 roku, poz. 87) dostosowano wzór .5) Uchwała nr XVI/234/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,UCHWAŁA NR XLVI/1261/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości: 20/09/30: Pliki powiązane: Archiwalna: nieTraci moc Uchwała Nr XVI/126/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.Przyjęto również uchwałę określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tych deklaracji.

U. z 2016 r., poz. 250./, UCHWAŁA NR XIII/120/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 czerwca 2015 r.,Uchwała nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie: utworzono: data: 09:16, 05.06.2020: przez: Marcin DębińskiUchwała Nr XVIII/223/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt