Deklaracja właściwości użytkowych okna wzór

Podstawową formą przekazywania Deklaracji Właściwości Użytkowych nabywcom okien będzie forma elektroniczna.W związku z tym od 01 czerwca 2014 wprowadza się do obrotu nowy wzorzec i nowe zasady sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, a raczej sankcjonuje brak jednolitego wzorca.. Od 2017 r. zmieniły się zasady znakowania znakiem budowlanym B oraz deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, jak też zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym.Tłumacze…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt