Pismo do komornika po ustaniu zatrudnienia wzór

Pracownik był już kiedyś zatrudniony ale rozstaliśmy się z nim w ubiegłym roku.. Poszukuję wzoru pisma do komornika z informacją o zwolnieniu aby nie strącano mu już z wypłaty pieniążków ponieważ jej nie otrzymuje już.. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt