Podanie o umorzenie wody po awarii

z 2018 r., poz. 1152), dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.Wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie grzywny - WZÓR Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość umorzenia grzywny w całości lub w części.. podatnik, płatnik, spadkobierca podatnika lub płatnika, osoby trzecie.. Czy wiesz, że ponad 75% Polaków br…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt