List otwarty do prezydenta przykład

Nie rozumiem, dlaczego z takim uporem największe mocarstwa na naszym globie dążą do.List otwarty jest wypowiedzią skierowaną do określonego adresata, przy czym jego treść podaje się do wiadomości publicznej.. Szanowny Pan prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/4 30-001 Kraków.. W konkretnym przykładzie stowarzyszenia Iustitia Pan Prezydent powinien skierować do TK wniosek o zbadanie sprawy, a po ustaleniu faktów i orzeczeniu potwierdzającym łamanie Konstytuc…


Czytaj więcej

Jak napisać list do prezydenta andrzeja dudy

Autorami listu są Jacky Rosen z Partii Demokratycznej oraz republikanin James Lankford, którzy stoją na czele ponadpartyjnej grupy w Senacie USA, monitorującej przypadki antysemityzmu w .List do prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie postanowiło napisać Stowarzyszenie Fotoreporterów.. Proszę szanownego Pana Prezydenta o użycie wobec mnie prerogatywy z Art. 139. .. że "wstęp mediów do Pałacu Prezydenckiego, tak jak akredytacja na wydarzenie, nie jest .List do Prezydenta Andrzeja Dudy Posłowie N…


Czytaj więcej

Pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu mieszkaniowego

Kiedy można umorzyć dług?Podstawą złożenia wniosku o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty jest art. 30 ust.. Wniosek będą mogły składać osoby, które: na dzień 30 września 2014 roku posiadały zadłużenie w opłatach za lokal komunalny; do 21 września 2015r.. pi śmie oraz o powiadomienie mnie kopią- kserokopię dokumentów (np… o chorobie, koszty związane z leczeniem), - propozycja udzielenia zaniechania poboru podatku przez Radę Gminy, - osoby prawne przedłożyć bilans za miniony rok… Wniosek o u…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt