Koniec umowy na czas określony a zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek przyznawany jest na okres sześciu miesięcy.. Należy także pamiętać, że o ten okres będzie również skrócony czas pobierania zasiłku.Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, co mogę zrobić w mojej sytuacji: umowę o pracę miałam ważną do końca 2014 r., w 2014 roku zaszłam w ciążę - urodziłam 4 stycznia, więc umowa została przedłużona do dnia porodu.. Umowa kończy mi się w kwietniu 2018 r. Czy jeśli zakład pracy mi jej nie przedłuży, to czy byłbym uprawniony do świadczeń przedemerytalnych?. …


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy zlecenia a zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 grudnia poszłam na zwolnienie z powodu depresji.. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i .Dodatek solidarnościowy a umowa zlecenie - kto otrzyma 1400 zł dla bezrobotnych?. Rozpoczął się od grudnia.. Następnie zarejestrowała się w urzędzie pracy, przekonana, że prawo do zasiłku otrzyma od daty rejestracji.Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a prawo do zasiłku dla bezrobotnych.. Oczywiście dotyczy to umów o pracę, sposób zakończenia zlecenia nie ma znaczenia.Umowa zlecenie a zasiłek dl…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy a zasiłek dla bezrobotnych 2020

W analogicznym okresie rok temu było to 22 019 osób.. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od 1 września 2020 r., gdy zakończy się obowiązywanie dodatku solidarnościowego.. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy.. Zasiłki są przyznawane przez urzędy pracy, dlatego najważniejsze jest, by po zwolnieniu z pracy zarejestrować się jako osoba bezrobotna.. Jeśli zawarto porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę , to osoba bezrobotna będzie miała prawo do tego św…


Czytaj więcej

Czy przy wypowiedzeniu za porozumieniem stron należy się zasiłek dla bezrobotnych

Istotna jest tylko przyczyna redukcji.Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co .Aby mieć prawo do zasiłku, tj. nabyć je w ciągu siedmiu dni od dnia rejestracji, należy uważnie podejść do kwestii rozwiązania umo…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych 2020

A to dlatego, że pracownik traci tutaj prawo do dni na poszukiwanie pracy czy możliwości odwołania się do sądu pracy - tak jak jest to w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę.W przeciwnym razie pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, nie będzie mógł przez okres 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy pobierać zasiłku dla bezrobotnych.. Czy możliwa jest kontynuacja zwolnienia lekarskiego po ustaniu stosunku pracy?Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do otrzymy…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych 2019

po rozwiazaniu umowy nie zarejestrowalem sie w urzedzie pracy a jest dzis 5 listopad wiec czas .Nie dotyczy to przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo zmiany miejsca zamieszkania pracownika - wyjaśnia Wojciech Szota, p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy ds. Prawno-Organizacyjnych.Zdarza się, że w czasie choroby pracownika, jego umowa o pracę dobieg…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy a zasiłek dla bezrobotnych 2019

16 czerwca rozchorował się i otrzymał zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia na okres 30 dni, tj. do 15 lipca 2019 r. Po okresowej kontroli okazało się, że nadal jest chory, dlatego lekarz zdecydował się na ciągłość zwolnienia .Ponieważ skrócenie okresu wypowiedzenia poprzez zawarcie porozumienia nie spowoduje zmiany trybu rozwiązania umowy (jedynie zmieni się termin zakończenia umowy o pracę), więc zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania …


Czytaj więcej

Skrócony okres wypowiedzenia a zasiłek dla bezrobotnych

Witam, zostałem zwolniony z pracy ze skróconym okresem wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca ( miałem umowę na stałe) okres wypowiedzenia skończył się 31.01.2015.. Dlatego skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę - jako czynność jednostronna i zależna od woli pracodawcy - powoduje obowiązek wypłaty .. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i .Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany maksymalnie przez 6 miesięcy, ale w wyjątkowych sytuacjach świadczenie może przysługiwać nawet przez jeden rok…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych 2018

Polecamy: RODO dla kadrowych .Polecamy: Kodeks pracy 2019.. W ten sposób za zgodą każdej ze stron może być rozwiązana każda umowa.Zachowanie formy pisemnej w przypadku porozumienia nie jest wymagane, ale dla celów dowodowych warto je zachować.Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron to jest to opcja mniej korzystna dla pracownika.. A to dlatego, że pracownik traci tutaj prawo do dni na poszukiwanie pracy czy możliwości odwołania się do sądu pracy - tak jak jest to …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt