Jak napisać odwołanie od decyzji skreślenia z listy uczniów

Ustawa o systemie oświaty nie określa przesłanek, stanowiących podstawę .. Miejscowość, data, .. (Nazwa organu i adres) D E C Y Z J A nr .. Na podstawie art. 39 ust.. Nie ma teoretycznie przeszkód, aby taką decyzję dyrektor podjął, ale nie zapominajmy, że skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wykorzystaniu wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych , w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.WZÓR DECYZJI w sprawie skreślenia ucznia z listy uczni…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt