Odwołanie od nagany z wpisem do akt

W sytuacji, gdy pracodawca zamierza ukarać pracownika karą porządkową, musi przede wszystkim uwzględnić rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika oraz dotychczasowy stosunek pracownika do wykonywanej pracy.jak się odwołać od pisemnej nagany?proszę o pomoc .. zm.) - dalej k.p. oraz § 6 ust.. Według norm pranych kara porządkowa nie może być dokonywana po upływie dwóch tygodni od otrzymania przez pracownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po .nagana, kar…


Czytaj więcej

Jak napisać odwołanie od nagany

Forum "Prawo na co dzień" Prawo rodzinne (5873) Alimenty (1082) Rozwód i ustanie małżeństwa (608) Separacja (51) Rodzice a dzieci (497)Kara nagany i upomnienia uregulowana jest w Kodeksie pracy.. Pytanie: Udzieliłam mojemu pracownikowi nagany zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy z uwagi na notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy.. Każda ze stron ma swoje prawa, w związku z czym pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy, jeżeli uważa, że ten naruszył przepisy, stosując karę.. Zamierzam …


Czytaj więcej

Odwołanie od nagany dyrektora szkoły wzór

W wypadku gdy dojdzie do odwołania się ucznia lub rodzica/ prawnego opiekuna od decyzji, dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania komisji, w skład której wchodzić będzie: dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję .Udzielanie kar porządkowych przez dyrektora szkoły.. Uważam, że [pełna nazwa szkoły] umożliwi mi naukę na bardzo wysokim .Tydzień temu otrzymałem karę nagany od pracodawcy na podstawie art. 108 ust.. "Nagana Dyrektora Szkoły udzielana jest każdemu uczniowi indywidualni…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt